Gelir Vergisi Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (6663 Sayılı Kanun)

bkk10 Şubat 2016 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 29620 Kanun No: 6663 Kabul Tarihi: 29 Ocak 2016 MADDE 1- 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanun…

 

Anayasa Mahkemesinin 28/1/2016 Tarihli ve E: 2015/40, K: 2016/5 Sayılı Kararı

anayasa10 Şubat 2016 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 29620 Anayasa Mahkemesi Başkanlığından: Esas Sayısı: 2015/40 Karar Sayısı: 2016/5 Karar Tarihi: 28.1.2016 İti..

 

Sosyal Güvenlik Kurumu İlaç Geri Ödeme Yönetmeliği

SGK Logo10 Şubat 2016 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 29620 Sosyal Güvenlik Kurumundan: BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 – (1…

 

Sosyal Güvenlik Kurumu Genel Sağlık Sigortası Alternatif Geri Ödeme Yönetmeliği

SGK Logo10 Şubat 2016 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 29620 Sosyal Güvenlik Kurumundan: BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 –…

 

Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

cevre_sehircilik09 Şubat 2016 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 29619 Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: MADDE 1 – 25/11/2014 tarihli ve 29186 sayılı Resmî Gazete’de yayımla…

 

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 468) (VUK 468)

maliyeb06 Şubat 2016 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 29616 Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan: Amaç ve kapsam MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, borsa…

 

Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği (Sıra No: 51) (Parasal Sınırlar ve Oranlar)

maliyeb06 Şubat 2016 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 29616 Maliye Bakanlığından: Amaç ve kapsam MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı…

 

Bireysel Emeklilik Sisteminde Devlet Katkısı Hakkında Yönetmelik

hazine05 Şubat 2016 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 29615 Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı)’tan: BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam M…

 

Çelik Yapıların Tasarım, Hesap ve Yapım Esaslarına Dair Yönetmelik

cevre_sehircilik04 Şubat 2016 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 29614 Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: Amaç MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, yapısal çelik ve çelik-bet…

 

Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartlarında Değişiklik Yapılmasına Dair Genel Şartlar

hazine02 Şubat 2016 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 29612 Başbakan Yardımcılığı (Hazine Müsteşarlığı)’ndan: MADDE 1 – 14/5/2015 tarihli ve 29355 sayılı Resmî Gaz…

 

Türkiye İş Kurumu Tarafından Sunulan Hizmetler İçin İşsizlik Sigortası Fonundan Kaynak Aktarımına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

tr_iskur02 Şubat 2016 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 29612 Türkiye İş Kurumundan: Amaç ve kapsam MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Türkiye İş Kurumu tarafından…

 

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Ar-Ge Temelli Kamu İhtiyaçlarına Yönelik Destek Programları Yönetmeliği

terazi02 Şubat 2016 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 29612 Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumundan: BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Am..

 

Mevzuat & Sistem Alomaliye | AbaciPark