Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimleri 24 Mayıs 2018 Tarihli Resmi Gazete Sayı : 30430 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: MADDE 1 – 15…

 

Danıştay Dokuzuncu Daire Kararı E. 2016/17876

Danıştay Kararı E. 2016/17876 24 Mayıs 2018 Tarihli Resmi Gazete Sayı : 30430 Danıştay Dokuzuncu Daire Başkanlığından: Esas No: 2016/17876 Karar No: 2…

 

Stoklara İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 2) Hakkında Tebliğ Sıra No: 3’ün Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ Sıra No: 123

Stoklara İlişkin Muhasebe Standardı 123 24 Mayıs 2018 Tarihli Resmi Gazete Sayı : 30430 Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumundan: MA…

 

Finansal Tabloların Sunuluşuna İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 1) Hakkında Tebliğ Sıra No: 66’nın Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ Sıra No: 122

Finansal Tabloların Sunuluşu Tebliğ 122 24 Mayıs 2018 Tarihli Resmi Gazete Sayı : 30430 Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumundan: MA…

 

Maden Bölgelerine ve Ruhsatların Taşınmasına İlişkin Yönetmelik

Maden Bölgeleri ve Ruhsatların Taşınması 23 Mayıs 2018 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30429 Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından: BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, K…

 

Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 149)

Gümrük Tebliği Gümrük İşlemleri 149 23 Mayıs 2018 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30429 Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayana…

 

Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 148)

Gümrük Tebliği Gümrük İşlemleri 148 23 Mayıs 2018 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30429 Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: Amaç ve kapsam MADDE 1 –  (1) Bu T..

 

Ticari İşlemlerde Taşınır Varlıkların Değer Tespiti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Taşınır Varlıkların Değer Tespiti 22 Mayıs 2018 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30428 Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: MADDE 1 – 31/12/2016 tarihli ve 2993…

 

Ticari İşlemlerde Rehin Hakkının Kurulması ve Temerrüt Sonrası Hakların Kullanılması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Rehin Hakkı Temerrüt Sonrası Haklar 22 Mayıs 2018 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30428 Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: MADDE 1 – 31/12/2016 tarihli ve 29…

 

Rehinli Taşınır Sicili Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Rehinli Taşınır Sicili 22 Mayıs 2018 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30428 Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: MADDE 1 – 31/12/2016 tarihli ve 29935 üçüncü mü..

 

Perakende Ticarette Uygulanacak İlke ve Kurallar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Yemek Kartı 22 Mayıs 2018 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30428 Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: MADDE 1 – 6/8/2016 tarihli ve 29793 sayılı Resmî Gazete’de…

 

İşyerlerinde İşveren veya İşveren Vekili Tarafından Yürütülecek İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

İşyerlerinde İşveren – İşveren Vekili İş Sağlığı 21 Mayıs 2018 Resmi Gazete Sayı: 30427 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: MADDE 1 – 29/6…

 

Mevzuat & Sistem Alomaliye | AbaciPark