BKK 2016/8998 Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar

bkk30 Haziran 2016 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 29758 Karar Sayısı: 201/8998 Ekli “Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tesp..

 

İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

calisma_bakanligi30 Haziran 2016 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 29758 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: MADDE 1 – 29/12/2012 tarihli ve 28512 sayılı Resmî Gazete’d..

 

Vakıflar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

vakiflar_mudurlugu30 Haziran 2016 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 29758 Vakıflar Genel Müdürlüğünden: MADDE 1 – 27/9/2008 tarihli ve 27010 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanara…

 

Kira Sertifikaları Tebliği (III-61.1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (III-61.1.a)

spk30 Haziran 2016 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 29758 Sermaye Piyasası Kurulundan: MADDE 1 – 7/6/2013 tarihli ve 28670 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ki…

 

Pay Tebliği (VII-128.1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (VII-128.1.b)

spk30 Haziran 2016 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 29758 Sermaye Piyasası Kurulundan: MADDE 1 – 22/6/2013 tarihli ve 28685 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan P..

 

Asansör Yönetmeliği (2014/33/AB)

sanayi29 Haziran 2016 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 29757 Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından: BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE…

 

Ölçü Aletleri Yönetmeliği (2014/32/AB)

sanayi29 Haziran 2016 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 29757 Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından: BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE..

 

6721 Sayılı Türkiye Maarif Vakfı Kanunu

bkk28 Haziran 2016 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 29756 Kanun No. 6721 Kabul Tarihi: 17/6/2016 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam Amaç ve kapsam MADDE 1– (1)…

 

Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 294)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 370)

maliyeb28 Haziran 2016 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 29756 Maliye Bakanlığından: MADDE 1 – 26/5/2005 tarihli ve 25826 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Milli Em…

 

BKK 2016/8976 Mirasçılar Arasında Henüz Paylaşımı Yapılmamış Tarımsal Arazilerin Devir İşlemlerinin Harçlardan Müstesna Tutulmasına İlişkin Sürenin Uzatılması Hakkında Karar

bkk28 Haziran 2016 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 29756 Karar Sayısı: 2016/8976 Mirasçılar Arasında Henüz Paylaşımı Yapılmamış Tarımsal Arazilerin Devir İşle…

 

İhracat, Transit Ticaret, İhracat Sayılan Satış ve Teslimler ile Döviz Kazandırıcı Hizmet ve Faaliyetlerde Vergi, Resim ve Harç İstisnası Hakkında Tebliğ (İhracat: 2008/6)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat: 2016/4)

ekonomi_bakanligi28 Haziran 2016 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 29756 Ekonomi Bakanlığından: MADDE 1 – 5/12/2008 tarihli ve 27075 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İhracat

 

Ulusal Meslek Standartlarına Dair Tebliğ (No: 2016/6)

myk27 Haziran 2016 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 29755 (Mükerrer) Meslekî Yeterlilik Kurumundan: Amaç ve kapsam MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, bu Tebliğin…

 

Mevzuat & Sistem Alomaliye | AbaciPark