Ticari Hava Taşıma İşletmeleri Yönetmeliği (SHY-6A)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Ticari Hava Taşıma İşletmeleri (SHY-6A) 24 Mart 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30017 Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünden: MADDE 1 – 16/11/2013 tarihl…

 

Vergi Denetim Kurulu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Vergi Denetim Kurulu Yönetmeliği Değişiklik 24 Mart 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30017 Maliye Bakanlığından: MADDE 1 – 31/10/2011 tarihli ve 28101…

 

Vergi Denetim Kurulu Performans Değerlendirme Sistemi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Vergi Denetim Kurulu Performans 24 Mart 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30017 Maliye Bakanlığından: MADDE 1 – 11/1/2016 tarihli ve 29590 sayılı Resmî…

 

Türkiye Makina Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı 2017-2020

Türkiye Makina Sektörü Strateji Belgesi 2017-2020 24 Mart 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30017 Yüksek Planlama Kurulundan: Tarih         : 13/03/2017…

 

BKK 2017/9962 İhracatçılara Hususi Damgalı Pasaport Verilmesine İlişkin Esaslar Hakkında Karar

İhracatçılara Hususi Damgalı Pasaport 23 Mart 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30016 Karar Sayısı : 2017/9962 Ekli “İhracatçılara Hususi Damgalı..

 

Atık Yönetimi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Atık Yönetimi Yönetmeliği Değişiklik 23 Mart 2017 23 Mart 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30016 Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: MADDE 1 – 2/4/2015…

 

Özel Hastaneler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Özel Hastaneler Yönetmeliği Değişiklik 22 Mart 2017 22 Mart 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30015 Sağlık Bakanlığından: MADDE 1 – 27/3/2002 tarihli ve..

 

2017 Yılı Arabuluculuk Asgari Ücret Tarifesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tarife

2017 İşçi İşveren Uyuşmazlıkları 21 Mart 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30014 Adalet Bakanlığından: MADDE 1 – 27/12/2016 tarihli ve 29931 sayılı Resm…

 

SGK Genelgesi 2017/12

SGK Genelgesi 2017/12 T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü Sayı : 35837838/226 Tarih: 16/03/2017 Konu : Fatur…

 

GVK 297 Gelir Vergisi Genel Tebliği Seri No: 297

GVK 297 KHK 687 İlave Teşvik 16 Mart 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30009 Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan: BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsa…

 

Danıştay Dördüncü Dairesine Ait Karar E.2012/5692

Danıştay Kararı E.2012/5692 Danıştay Dördüncü Daire Başkanlığından: Esas No: 2012/5692 Karar No: 2016/1792 Kanun Yararına Temyiz Eden: Danıştay Başsav…

 

BKK 2017/9973 488 Sayılı Damga Vergisi Kanununa Ekli (1) Sayılı Tabloda Yer Alan Bazı Kağıtlara İlişkin Damga Vergisi Oranları ve 492 Sayılı Harçlar Kanununa Bağlı (4) Sayılı Tarifede Yer Alan Bazı İşlemler Üzerinden Alınan Harçlar ile Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Kesintisi Hakkında Karar

Damga Vergisi Kanununa Ekli (1) Sayılı Tablo 15 Mart 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30008 Karar Sayısı : 2017/9973 Ekli Kararın yürürlüğe konulması;..

 

Mevzuat & Sistem Alomaliye | AbaciPark