Doğal Afet Sigortaları Kurumu Tarafından Üstlenilen Zorunlu Deprem Sigortası Riskleri İçin Devlet Tarafından Hasar Fazlası Reasürans Desteği Sağlanmasına İlişkin Karar (2014/6910)

bkkEkli “Doğal Afet Sigortaları Kurumu Tarafından Üstlenilen Zorunlu…

 

Ulusal Meslek Standartlarına Dair Tebliğ (No: 2014/7)

mykBu Tebliğin amacı, bu Tebliğin eklerini oluşturan üç meslek standardının yürürlüğe konulmasını sağlamaktır.

 

Özel İstihdam Büroları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

tr_iskurÖzel İstihdam Büroları Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin ikinci fıkrasının

 

Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları Yönetmeliği

saglik_bakanligiBu Yönetmeliğin amacı, insan sağlığına yönelik geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulama yöntemlerini belirlemek

 

Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 36)

maliyeb2014/6881 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kararın 1 inci maddesinde 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli

 

Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı Kapsamında Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımların Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (No: 2014/43)

tarim-gida-yenilogoBu Tebliğin amacı; doğal kaynaklar ve çevrenin korunmasını dikkate alarak, kırsal

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

kamuihale“Kontrol teşkilatı, yüklenici veya alt yüklenici tarafından istihdam edilen işçilerin ücretlerinin tam ve zamanında

 

Sanayi Sicil Tebliği (SGM 2014/11)

sanayiBu Tebliğin amacı, 17/4/1957 tarihli ve 6948 sayılı Sanayi Sicil Kanunu kapsamındaki işletmelerin sanayi siciline kaydına ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

 

Kamu İhale Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

kamuihale“Ayrıca idareler ve yükleniciler, işçilerin yıllık ücretli izin haklarını kullanmasına ilişkin olarak 4857 sayılı

 

Yargıtay 10. Hukuk Dairesine Ait Karar (E.2013/10448)

yargitay21.09.2008 tarihinde meydana gelen trafik kazası sonucu yaralanan sigortalıya yaptığı tedavi yardımı nedeniyle oluşan kurum zararının

 

SGK Genelgesi 2014/28 (Geçersiz sigortalılık statüsünde yatan primlerin geçerli sigortalılık statüsüne aktarma işlemleri)

SGK LogoGeçersiz sigortalılık statüsünde yatan primlerin geçerli sigortalılık statüsüne

 

Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik

bddkBanka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmeliğin 26 ncı maddesinin

 

Mevzuat & Sistem Alomaliye | AbaciPark