Konut Finansmanı Sözleşmeleri Yönetmeliği

gumrukBu Yönetmeliğin amacı, konut finansmanı sözleşmelerine ilişkin uygulama usul ve esaslarını düzenlemektir.

 

Millî Eğitim Bakanlığı Özel Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

mebBu Yönetmeliğin yayımı tarihinden önce, düzenlenmiş olan sürücü sertifikaları

 

Sigorta ve Reasürans Brokerleri Yönetmeliği

hazineBu Yönetmeliğin amacı, sigorta ve/veya reasürans brokerliği faaliyetlerinin sigortacılık sektörüne olan güveni artırıcı biçimde

 

Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-48.5)

spkBu Tebliğin amacı; a) Sabit sermayeli menkul kıymet yatırım ortaklıklarının kuruluşuna ve

 

Taşınmaz Kültür Varlıklarına Yardım Sağlanmasına Dair Yönetmelik

kulturbBu Yönetmeliğin amacı, özel hukuka tabi gerçek ve tüzel kişilerin mülkiyetinde bulunan korunması gerekli taşınmaz kültür varlıklarının korunması,

 

Bireysel Emeklilik Sistemi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

hazineYönetmeliğin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bentler eklenmiştir.

 

Serbest Muhasebeciler, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirlerce Tutulacak Defter ve Kayıtlar ile Meslek Mensuplarının Bildirim Mecburiyeti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

mmBildirim Mecburiyeti Hakkında Yönetmeliğin adı

 

Meslekî Yeterlilik Kurumu Meslekî Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu Getirilen Mesleklere İlişkin Tebliğ (Sıra No: 2015/1)

calisma_bakanligiBu Tebliğin amacı, tehlikeli ve çok tehlikeli işlerden olup, çalışanlar için Meslekî Yeterlilik Kurumu Meslekî Yeterlilik Belgesi zorunluluğu

 

Su Ürünleri Yetiştiriciliği Destekleme Tebliği (No: 2015/20)

tarim-gida-yenilogo2015 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere İlişkin Karar kapsamında, su ürünleri yetiştiriciliği yapanlara verilecek ürün desteklemeleriyle ilgili usul

 

Doğum Yardımı Yönetmeliği (BKK 2015/7695)

bkkEkli “Doğum Yardımı Yönetmeliği”nin yürürlüğe konulması;

 

3213 Sayılı Maden Kanununun Geçici 29 uncu Maddesi Kapsamında Devam Eden Rödövans Sözleşmelerinde, Yer Altındaki Maden İşlerinde Meydana Gelen Maliyet Artışları İçin Fiyat Farkı Ödenmesine İlişkin Karar

bkkYer altındaki maden işlerinde meydana gelen maliyet artışları için fiyat farkı

 

Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında Kurum Katkısına İlişkin Usul ve Esaslara Dair Tebliğ (2010/1)’de Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ (2015/9)

bkkTebliğ (2010/1)’in 3 üncü maddesinin birinci ve üçüncü fıkraları

 

Mevzuat & Sistem Alomaliye | AbaciPark