Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 45)

SMMM YMM Genel Tebliği Seri No: 45 22 Nisan 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30046 Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan: Giriş MADDE 1 – (1…

 

Milli Eğitim Bakanlığı Özel Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Sürücü Kursu Yönetmeliğinde Değişiklik 22 Nisan 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30046 Millî Eğitim Bakanlığından: MADDE 1 – 29/5/2013 tarihli ve 28661..

 

BKK 2017/9920 İşsizlik Sigortası Fonu Gelirlerinin, 4447 Sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun 48 inci Maddesinin Yedinci Fıkrasında Belirtilen Amaçlar İçin Kullanılacak Oranının Artırılmasına İlişkin Ekli Kararın Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar

BKK 2017/9920 İşsizlik Sigortası Fonu Gelirleri 21 Nisan 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30045 Karar Sayısı : 2017/9920 İşsizlik Sigortası Fonu gelirl…

 

Yeminli Mali Müşavirlik Sınavlarına İlişkin Duyuru 2017/2

YMM Sınavlarına İlişkin Duyuru 2017/2 21 Nisan 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30045 TÜRBOB Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali…

 

Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Sınavlarına İlişkin Duyuru 2017/2

SMMM Sınavlarına İlişkin Duyuru 2017/2 21 Nisan 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30045 TÜRBOB Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mal…

 

Ülkemize Turist Getiren (A) Grubu Seyahat Acentalarına Destek Sağlanması Hakkında Kararın Uygulama Usul ve Esaslarına Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2017/2)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

Ülkemize Turist Getiren (A) Grubu Seyahat Acentaları 19 Nisan 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30043 Kültür ve Turizm Bakanlığından: MADDE 1 – 15/2/201…

 

Mevsimlik Tarım İşçileri ile İlgili 2017/6 Sayılı Başbakanlık Genelgesi

Mevsimlik Tarım İşçileri Başbakanlık Genelgesi 19 Nisan 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30043 Başbakanlıktan: Konu : Mevsimlik Tarım İşçileri GENELGE…

 

Anayasa Mahkemesi Kararı e.2017/14 (2004 Sayılı Kanun Hk.)

Anayasa Mahkemesi Kararı e.2017/14 18 Nisan 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30042 Anayasa Mahkemesi Başkanlığından: Esas Sayısı : 2017/14 Karar Sayısı..

 

Anayasa Mahkemesi Kararı e.2016/168 (4458 Sayılı Kanun Hk.)

Anayasa Mahkemesi Kararı e.2016/168 18 Nisan 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30042 Anayasa Mahkemesi Başkanlığından: Esas Sayısı : 2016/168 Karar Sayı…

 

Sağlık Hizmeti Sunucularının Faturalarının İncelenmesine ve Bedellerinin Ödenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Sağlık kurum/kuruluşları tarafından temin edilen faturalandırılabilir tıbbi malzeme ile yatarak tedavilerde kullanılan faturalandırılabilir ilaç tutarları, fatura eki belgelerin teslim tarihinden itibaren 15 gün içerisinde incelemesi tamamlanmış olan fatura eki belgelerinin

Türkiye Barolar Birliği Uzlaşma Sağlama Yönetmeliği

Uzlaşma Sağlama Yönetmeliği 14 Nisan 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30038 Türkiye Barolar Birliği Başkanlığından: BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak…

 

Yurtdışı Vatandaşlara Burs Verilmesine İlişkin Yönetmelik

Yurtdışı Vatandaşlara Burs Verilmesi 14 Nisan 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30038 Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığından: BİRİNCİ BÖL…

 

Mevzuat & Sistem Alomaliye | AbaciPark