193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü Maddesinde Yer Alan Tevkifat Nispetlerine İlişkin 12/1/2009 Tarihli ve 2009/14592 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararının Eki Karar ile 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 15 inci Maddesinde Yer Alan Vergi Kesinti Oranlarına İlişkin 12/1/2009 Tarihli ve 2009/14594 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararının Eki Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2813)

GVK 94 Tevkifat Nispetleri 2813 31 Temmuz 2020 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31202 Karar Sayısı: 2813 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü maddesin…

 

Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 2812)

KDV Oranlarının Tespiti 2812 (KDV Oranlarında 31/12/2020 Tarihine Kadar İndirim Yapıldı) 31 Temmuz 2020 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31202 Karar Sayısı:..

 

22/5/2003 Tarihli ve 4857 Sayılı İş Kanununun Geçici 10 uncu Maddesinin Birinci ve İkinci Fıkralarında Belirtilen Sürelerin 17/8/2020 Tarihinden İtibaren Bir Ay Uzatılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2811)

4857 Sayılı Geçici 10 uncu Maddesi Süre Uzatımı 2811 31 Temmuz 2020 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31202 Karar Sayısı: 2811 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayı…

 

Yeni Koronavirüs (Covid-19) Nedeniyle Dışsal Etkilerden Kaynaklanan Dönemsel Durumlar Kapsamındaki Zorlayıcı Sebep Gerekçesiyle Kısa Çalışma Uygulanan İşyerleri İçin Kısa Çalışma Ödeneğinin Süresinin Uzatılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2810)

Kısa Çalışma Ödeneğinin Süresinin Uzatılması 2810 31 Temmuz 2020 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31202 Karar Sayısı: 2810 Yeni koronavirüs (Covid-19) neden…

 

7253 İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

7253 İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi 31 Temmuz 2020 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31202 Kanun No. 7253 Kabul Tarihi: 29/7/2020 MADDE 1…

 

GEKAP Hesaplama Tablosu

GEKAP Hesaplama Tablosu GEKAP Beyannamesine esas bilgi ve belgelerin hazırlanması / oluşturulması / doğrulanmasına yönelik işlemler Çevre Görevlileri… 

 

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 519)

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği 519 30 Temmuz 2020 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31201 Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan: 1. Gir…

 

TÜRMOB – Defter Beyan Sistemi Sorunu Hakkında Mesleki Kamuoyuna Duyuru

Defter Beyan Sistemi Sorunu Hakkında Mesleki Kamuoyuna Duyuru! 27 Temmuz 2020 tarihinde Gelir İdaresi Başkanlığı Defter Beyan Sistemi (DBS), yaşanan y…

 

Yeni Nesil ÖKC “Bilgi Fişleri” Kılavuzu ve Açıklamalar

Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihazlardan “Bilgi Fişleri” Düzenlenmesine Dair Usul ve Esaslara İlişkin Teknik Kılavuz Sürüm 3.0 1. YENİ NESİL…

 

7252 Sayılı Kanunla Çalışma Hayatında Yapılan Yeni Düzenlemeler

7252 Sayılı Kanun Çalışma Hayatı 7252 Sayılı Kanunla Çalışma Hayatında Yeni Düzenlemeler Yapıldı ÖZET: Kamuoyunda mini istihdam paketi olarak bilinen…

 

Anayasa Mahkemesinin 2016/12198 Başvuru Numaralı Kararı – Vergi Tekniği Raporunun Tebliğ Edilmemesi

Vergi Tekniği Raporunun Tebliğ Edilmemesi 29 Temmuz 2020 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31200 Anayasa Mahkemesi Başkanlığından: BİRİNCİ BÖLÜM KARAR AYFER…

 

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulunun 27/7/2020 Tarihli ve 75935942-050.01.04-[01/88, 89, 90, 91] Sayılı Kararları

KGK 75935942-050.01.04-[01/88, 89, 90, 91] 29 Temmuz 2020 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31200 Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumundan:… 

 

Mevzuat & Sistem Alomaliye | AbaciPark