Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu ve İş Konseyleri Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

ekonomi_bakanligiBu Yönetmeliğin amacı; özel sektörün dış ticaret, uluslararası yatırım, hizmetler,müteahhitlik, lojistik başta olmak üzere…

 

 

KOSGEB Organlarının Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

kosgebKOSGEB Pozisyon Cetvelindeki Mali Hizmetler Uzmanı…

 

 

18 Eylül 2014 Tarihli ve 29123 Sayılı Resmi Gazete’de Yayımlanan Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumuna Ait 13 Adet Tebliğ

kamu-gozetim-kgkTFRS, TMS Tebliğleri…

 

Vakıflar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

vakiflar_mudurluguVakıflar Yönetmeliğinin 97 nci maddesinin birinci fıkrasının

 

 

Kredi Garanti Kurumlarına Sağlanacak Hazine Desteğine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (BKK 2014/6746)

bkkEkli “Kredi Garanti Kurumlarına Sağlanacak Hazine Desteğine İlişkin…

 

Yerli Malı Tebliği (SGM 2014/35)

sanayi4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında fiyat avantajı uygulanacak mal alımı ihalelerinde istekliler tarafından teklif edilen malın yerli malı olduğunun…

 

Ulusal Meslek Standartlarına Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2014/4)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2014/6)

mykUlusal Meslek Standartlarına Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2014/4)…

 

Sosyal Yardım Verilerinin Kaydedilmesine ve Paylaşılmasına İlişkin Yönetmelik

aile_bakanligiBu Yönetmelik; sosyal yardıma başvuran kişi ve hanelere ilişkin verilerin toplanması, kaydedilmesi,

 

İş Kanunu İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması İle Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun (6552 Sayılı Kanun)

terazi11 Eylül 2014 Tarihli Mükerrer Resmi Gazete’de Yayımlandı…

 

12 Eylül 2014 Tarihli ve 29117 Sayılı Resmi Gazete’de Yayımlanan Anayasa Mahkemesi Kararları

anayasaAnayasa Mahkemesinin E: 2013/128, E: 2014/17 ve E: 2014/85 sayılı kararları…

 

Dahilde İşleme Rejimine İlişkin İşlemlerin Bilgisayar Veri İşleme Tekniği Yoluyla Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat: 2007/2)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat: 2014/6)

ekonomi_bakanligiDahilde İşleme Rejimine İlişkinİşlemlerin Bilgisayar Veri İşleme Tekniği

 

 

Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 115)

gumrukBu Tebliğ, 3 üncü madde kapsamı eşyanın Türkiye Gümrük Bölgesine kara ve demir yolu

 

 

Mevzuat & Sistem Alomaliye | AbaciPark