Finansal Tüketicilerden Faiz Dışında Alınacak Ücret, Komisyon ve Masraflara İlişkin Usûl ve Esaslar Hakkında Yönetmelik Taslağı

bddkYönetmelik ile finansal tüketicilere sunulan hizmetler karşılığı bankalarca tahsil edilen ücret, komisyon ve masraflara ilişkin usul ve esaslar çerçevesinde…

 

Gemiadamları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Gemiadamları Yönetmeliğinin 55 inci maddesi değiştirilmiştir.ulastirma

 

Millî Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Millî Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim mebKurumları Yönetmeliğinin

 

1 Sıra No.lu Mali Tatil Uygulaması Hakkında Genel Tebliğin “Diğer Hususlar” Başlıklı 10 uncu Bölümüne İlişkin Duyuru

gib5604 sayılı Malî Tatil İhdas Edilmesi Hakkında Kanunun uygulamasına…

 

Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun Tasarısı

teraziTBMM’ye sevk edildi…

 

Genel Sağlık Sigortası Uygulamaları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

SGK LogoGenel Sağlık Sigortası Uygulamaları Yönetmeliğinin Tanımlar başlıklı 4 üncü maddesinin…

 

Ambalajlı Su Satış Yerleri ile Ambalajlı Su Nakil Araçlarının Tabi Olacağı Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ

saglik_bakanligiBu Tebliğin amacı, izinli kaynak ve içme suları ile doğal mineralli suların üretimi sonrasında depolanması, satış

 

Yeminli Mali Müşavirlik ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Yeminli Mali Müşavirlik ve Serbest Muhasebeci Mali Müşammvirlik Sınav Yönetmeliğinin 3 üncü maddesinde yer alan

 

Menkul Kıymetleştirmeye İlişkin Risk Ağırlıklı Tutarların Hesaplanması Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

Menkul Kıymetleştirmeye İlişkin Risk Ağırlıklı Tutarların Hesaplanmasbddkı Hakkında Tebliğin 9 uncu  maddesinin

 

4458 Sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (BKK 2014/6706)

Ekli “4458 Sayılı Gümrük Kbkkanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması

 

Kamu İhale Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

kamuihaleKamu İhale Genel Tebliğinin 6.2.1.2nci maddesinden sonra gelmek üzere

 

 

Çerçeve Anlaşma İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

kamuihaleHizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının

 

 

 

Mevzuat & Sistem Alomaliye | AbaciPark