Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 13)

KDV Genel Uygulama Tebliği 13 22 Haziran 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30104 Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan: MADDE 1 – 26/4/2014 t…

 

Sosyal Yardım Yararlanıcılarının İstihdamına İlişkin Yönetmelik

Sosyal Yardım Yararlanıcılarının İstihdamı 22 Haziran 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30104 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığından: BİRİNCİ BÖLÜM Am…

 

Türk Akreditasyon Kurumunca Uygulanacak Akreditasyon Kullanım Ücreti/Payına Dair Tebliğ (TÜRKAK: 2017/1)

2017 Akreditasyon Kullanım Ücreti Payı 20 Haziran 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30102 Türk Akreditasyon Kurumundan: Amaç ve kapsam MADDE 1 – (1) Bu…

 

Millî Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

MEB Özel Öğretim Kurumları Değişiklik 20 Haziran 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30102 Millî Eğitim Bakanlığından: MADDE 1 – 20/3/2012 tarihli ve 2823…

 

SGK Genelgesi 2017/22 Kurum Rucuen Alacaklarının 7020 SK Yapılandırılması

SGK Genelgesi 2017/22 T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Hukuk Müşavirliği Tarih: 15 Haziran 2017 Sayı: 24010506-490 Konu: Kurum rucuen alacakları…

 

Çevreye Duyarlı Konaklama Tesisi Belgesi Verilmesine Dair Tebliğ

Çevreye Duyarlı Konaklama Tesisi Belgesi 19 Haziran 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30101 Kültür ve Turizm Bakanlığından: BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam v…

 

Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 313)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 378)

Milli Emlak Genel Tebliği 378 17 Haziran 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30099 Maliye Bakanlığından: MADDE 1 – 29/8/2007 tarihli ve 26628 sayılı Resmî..

 

Havalimanları Yer Hizmetleri Yönetmeliği (SHY-22)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Havalimanları Yer Hizmetleri SHY-22 Değişiklik 17 Haziran 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30099 Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünden: MADDE 1 – 23/8/20…

 

KGK 2016 Yılı İnceleme Raporu

KGK 2016 Yılı İnceleme Raporu BASIN DUYURUSU 2016 YILI İNCELEMELERİNE İLİŞKİN YILLIK İNCELEME RAPORU YAYIMLANMIŞTIR Bağımsız denetimde gerekli kalite…

 

Mali Tatil 1-20 Temmuz 2017

Mali Tatil 1-20 Temmuz 2017 ÖZET: 5604 sayılı Mali Tatil İhdas Edilmesi Hakkında Kanun hükümlerine göre meslek mensuplarına ve yükümlülere kolaylıklar..

 

SGK Hakediş Ödemeleri Ve Yapı Kullanma İzin Belgeleri

SGK Hakediş Ödemeleri Ve Yapı Kullanma İzin Belgeleri T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü Asgari İşçilik Daire Baş…

 

Dış Ticaret Sermaye Şirketlerine İlişkin Karar

2017 Dış Ticaret Sermaye Şirketleri 10 Haziran 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30092 Ekonomi Bakanlığından: DIŞ TİCARET SERMAYE ŞİRKETLERİNE İLİŞKİN K..

 

Mevzuat & Sistem Alomaliye | AbaciPark