Maden ve Taş Ocakları İşletmelerinde ve Tünel Yapımında Alınacak İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Önlemlerine İlişkin Tüzüğün Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tüzük (2014/6573)

bkkTüzüğün yürürlükten kaldırılması…

 

 

Karayolu Taşıma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

ulastirmaKarayolu Taşıma Yönetmeliğinin 2nci maddesinin üçüncü fıkrasının

 

 

Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ (Sayı: 2013/15)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı: 2014/4)

tcmbZorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ (Sayı: 2013/15)’in 7 nci maddesinin birinci fıkrasının

Anayasa Mahkemesinin 9/5/2013 Tarihli ve E: 2011/42, K: 2013/60 Sayılı Kararı

anayasa6111 sayılı kanun, 5510 sayılı kanun…

 

 

Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliği Seri No:1’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No:35)

maliyeb

4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu (1) uygulamasına ilişkin 1 Seri No.lu Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) Genel Tebliğine

 

Anayasa Mahkemesinin 27/3/2014 Tarihli ve E: 2013/102, K: 2014/57 Sayılı Kararı

anayasa

2004 sayılı İcra ve İflas Kanununun…

 

 

Anayasa Mahkemesinin 9/4/2014 Tarihli ve E: 2013/147, K: 2014/75 Sayılı Kararı

anayasa556 sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 42. madesinin..

 

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğünün Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tüzük (2014/6506)

bkkİşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü yürürlükten kaldırılmıştır.

 

Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı Kapsamında Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımların Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2012/64)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2014/36)

tarim-gida-yenilogoYatırım projelerinin tamamlanma tarihi…

 

 

Anayasa Mahkemesinin 14/11/2013 Tarihli ve E: 2013/24, K: 2013/133 Sayılı Kararı

anayasa6.12.2012 günlü 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun…

 

Gümrük Genel Tebliği (Transit Rejimi) (Seri No:3)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Transit Rejimi) (Seri No:7)

gumruk

Gümrük Genel Tebliği (Transit Rejimi) (Seri No:3)’nin 10 uncu maddesinin

birinci fıkrasına

Özel Hastaneler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

saglik_bakanligiÖzel Hastaneler Yönetmeliğinin Geçici 11 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 

Mevzuat & Sistem Alomaliye | AbaciPark