Karayolları Trafik Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

icisleriKarayolları Trafik Yönetmeliğine 51 inci maddesinden sonra gelmek üzere

 

Türkiye İhracatçılar Meclisi ile İhracatçı Birliklerinin Kuruluş ve Görevleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

ekonomi_bakanligiYönetmeliğin 21 inci maddesinin üçüncü fıkrasının üçüncü cümlesi değiştirilmiş,

 

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 441)

maliyeb213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesinin (B) fıkrasında “Yeniden değerleme oranı, yeniden değerleme…

 

Araştırma ve Geliştirme Destek Programına İlişkin Tebliğ (No: 2014/51)

tarim-gida-yenilogoBakanlığın ve sektörün ihtiyaç duyduğu öncelikli konularda bilgi ve teknolojilerin geliştirilmesi için uygun görülen

 

Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 115)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 117)

gumrukGümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No:115)’nin 3 üncü…

 

Mevduat ve Kredi Faiz Oranları ve Katılma Hesapları Kâr ve Zarara Katılma Oranları ile Kredi İşlemlerinde Faiz Dışında Sağlanacak Diğer Menfaatler Hakkında Tebliğ (Sayı: 2006/1)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı: 2014/6)

tcmbMevduat ve Kredi Faiz Oranları ve Katılma Hesapları Kâr ve Zarara…

 

Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Kanun ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (6566 Sayılı Kanun)

terazi6197 sayılı Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Kanuna …

 

Kur Değişiminin Etkilerine İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 21) Hakkında Tebliğ (Sıra No: 13)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 39)

kamu-gozetim-kgkKur Değişiminin Etkilerine İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 21) Hakkında

 

6552 Sayılı Kanun Kapsamında Yeniden Yapılandırılacak Gümrük Alacaklarına İlişkin Tebliğ

gumrukBu Tebliğ, 6552 sayılı İş Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması ile Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına

 

12 Kasım 2014 Tarihli ve 29173 Sayılı Resmi Gazete’de Yayımlanan Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu’na Ait 10 Adet Tebliğ

kamu-gozetim-kgkKamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumuna ait tebliğler

 

Ortaklıktan Çıkarma ve Satma Hakları Tebliği (II-27.2)

spkBu Tebliğin amacı, ortaklıklarda hakim ortağın diğer ortakları ortaklıktan çıkarma hakkı ile diğer ortakların paylarını

 

Aktif İşgücü Hizmetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

tr_iskurAktif İşgücü Hizmetleri Yönetmeliğinin 2 nci maddesinde yer alan “, iş ve meslek

 

Mevzuat & Sistem Alomaliye | AbaciPark