MESKEN KİRA GELİRLERİNDE İSTİSNA (GVK MD-21)

2013 Yılı için 3.400.- (284 Seri No’lu Gelir Vergisi Genel Tebliği)
2012 Yılı için 3.000.- (280 Seri No’lu Gelir Vergisi Genel Tebliği)
2011 Yılı için 2.800.- (278 Seri No’lu Gelir Vergisi Genel Tebliği)
2010 Yılı için 2.600.- (273 Seri No’lu Gelir Vergisi Genel Tebliği)

Both comments and pings are currently closed.

YORUMA KAPALI

Mevzuat & Sistem Alomaliye | AbaciPark