İşverenler Bunları Gözden Kaçırmayın!!!

ASLI KAYBEDİLMİŞ FATURALARIN DURUMU

Faturanın; mal veya hizmetin tesliminden itibaren 7 gün içerisinde düzenlenmesi zorunluluğu bulunmaktadır. Alıcılara gönderilen veya doğrudan teslim edilen fatura asıllarının çeşitli nedenlerle zaman zaman kaybolduğu ve söz konusu belgelerin kullanılabilmesi/muhasebe kayıtlarına alınabilmesi için tekrar elde edilmesi gerektiği bilinmektedir.

Satıcı firmanın kaybolan fatura yerine “Aslı Gibidir” onaylı bir suret yapıp alıcıya vermesi durumunda söz konusu fatura gider veya maliyet unsuru olarak dikkate alınabilir mi? Ayrıca faturalar üzerinde yer alan KDV indirim konusu yapılabilir mi?

Düzenlenen fatura asıllarının alıcılar tarafından veya alıcıya ulaşmadan önce çeşitli nedenlerle zayi edilmesi durumda alıcıların ilk kademe olarak satıcıya başvurdukları, söz konusu faturanın satıcıda kalan suretinden bir fotokopiyi “Aslı Gibidir” kâşe ve yetkili imzası ile birlikte onaylattırarak tedarik ettikleri ve bunları kullandıkları (muhasebe kayıtlarına esas aldıkları) bilinmektedir.

Satıcı tarafından “Aslı Gibidir” onayı yapılarak alıcıya tevdi edilen fatura veya fatura yerine geçen belge, geçerli belge olarak mali idare tarafından kabul edilmemekle birlikte uygulamada kullanıldığı bilinmektedir.

Satıcı tarafından “Aslı Gibidir” şeklinde tasdik edilerek alıcıya teslim edilen ve teamül haline gelen uygulama idare tarafından kabul görmemektedir. Buna göre yukarıda belirtilen hüküm ve açıklamalar çerçevesinde; kaybolan faturanın yerine kayıtlara uygun noterden tasdikli bir örneğinin (Bu örnek üzerine, “Zayi olan aynı tarih ve sayıyı taşıyan fatura aslı yerine kullanılmak amacıyla tasdik edilmiştir” şeklinde noterce şerh düşülmesi gerekir) kullanılması mümkün bulunmaktadır. Öte yandan muhtelif sebeplerle kaybolan faturanın yerine geçen noter onaylı örneğinin kanuni defterlere kaydedilmesi şartıyla söz konusu faturada bulunan KDV’nin indirim konusu yapılacağı da tabiidir.

Both comments and pings are currently closed.

YORUMA KAPALI

Mevzuat & Sistem Alomaliye | AbaciPark