01.02.2013 VERGİ LEVHASI Duyurusu

Vergi levhası oluşturan programda değişiklik yapılarak 01.02.2013 tarihinden itibaren uygulamaya konulacaktır. Bu tarihten sonra oluşturulacak vergi levhalarında vergi dairesi sicil kaydındaki “Ticaret Unvanı” yer alacaktır. Oluşturulan vergi levhasında mükellefin “Ticaret Unvanı” nın olmaması durumunda vergi dairesince söz konusu bilgi girilmemiş olabilir. Bu durumda mükelleflerin vergi dairesine müracaatta bulunarak mükellef dosyasından varsa ticaret sicilden alınan ticaret unvanı girişini yaptırmaları gerekir. Ayrıca daha önce hatalı girişi yapılan ticaret unvanları da yine vergi dairesince sicil kayıtlarından düzelttirilecektir.
Both comments and pings are currently closed.

YORUMA KAPALI

Mevzuat & Sistem Alomaliye | AbaciPark