E-faturaya erteleme geldi

20140113155246_2746e-fatura111

2013 yılının vergi mükellefleri için getirdiği yeniliklerden belki de en önemlisi elektronik fatura (e-fatura) uygulaması olduBilindiği üzere yakın döneme kadar e-fatura ülkemizde isteğe bağlı olarak uygulanıyordu. Maliye Bakanlığı 421 sıra No’lu VUK Genel Tebliği ile bazı mükellef grupları için e-faturayı zorunlu hale getirdi. Kapsama giren mükelleflerin 1/9/2013 tarihi itibariyle başvurularını tamamlamaları, 2013 takvim yılı içerisinde de uygulamaya geçmeleri gerekiyordu.

2013 takvim yılının bitmesine günler kala, gelen yoğun talepler nedeniyle Maliye Bakanlığı uygulama için mükelleflere 3 ay ek süre verdi.

Zorunluluk 01/04/2014’te başlıyor! 

E-fatura zorunluluğu kapsamında olup başvuru yapan bütün mükelleflerin kullanıcı hesapları 01/01/2014 tarihine kadar Gelir İdaresi Başkanlığı’nca aktive edilecek.

Ancak e-fatura uygulamasına kayıtlı olan mükellefler için e-fatura gönderme ve alma zorunluluğu 01/04/2014 tarihi itibariyle başlayacak. Bu tarihe kadar mal veya hizmet satışı dolayısıyla fatura düzenlemek zorunda olan mükellefler, genel hükümler çerçevesinde e-fatura düzenleyebilecekleri gibi kâğıt fatura da düzenleyebilecekler.

Aynı mal veya hizmet satışı işleminde hem kâğıt faturanın hem de elektronik faturanın bir arada düzenlenmesi ise kabul edilmeyecek. Diğer taraftan her ne kadar uygulamaya geçiş için 3 ay ek süre verilmiş olsa da, sistemde kayıtlı kullanıcılar kendilerine gelen e-faturaları kabul etmek zorunda olacaklar.

Özel entegratörünü henüz belirlemeyenlerin durumu

Zorunluluk kapsamında olanlardan entegrasyon yöntemi ile başvurup henüz testlerini tamamlayamayanlar ile özel entegrasyon yöntemi ile yararlanma talebinde bulunup henüz herhangi bir özel entegratör ile anlaşmayanların da GİB portal hesapları 01/01/2014 itibari ile aktive edilecek.

Bu mükelleflerin test işlemlerini bitirene kadar veya bir özel entegratörle anlaşana kadar portal hesapları açık kalacak. Ayrıca bu mükellefler kendilerine gelen e-faturaları kabul etmek zorunda olacaklar.

E-fatura irsaliye yerine de geçebilecek

Yeni düzenlemeye göre (433 sıra No’lu VUK Genel Tebliği); e-fatura uygulamasına kayıtlı kullanıcılara düzenlenecek elektronik faturada, düzenleme tarihi yanında düzenleme zamanının da saat ve dakika olarak gösterilmesi halinde elektronik faturanın kâğıt çıktısı irsaliye yerine geçecek.

Ancak söz konusu kâğıt çıktıya “İrsaliye yerine geçer” ifadesinin yazılması ve kâğıt çıktının satıcı veya yetkilisi tarafından imzalanması zorunlu. Diğer taraftan bu imkândan yararlanabilmek için elektronik faturanın malın teslimi anında düzenlenmesi gerekiyor.

Portala sınırlama geldi

Bilindiği üzere e-fatura portalı; e-fatura uygulamasını kendi bilgi işlem sistemi aracılığı ile kullanma konusunda yeterli altyapıya sahip olmayan kullanıcıların uygulamadan yararlanabilmelerini sağlamak amacıyla geliştirilmiş durumda.

Kullanıcıların portal üzerinden fatura oluşturmaları mümkün olduğu gibi harici programlarla düzenlenen faturaların da portal aracılığı ile gönderilebilmesi mümkün. Bunun için portalda yer alan fatura yükleme modülünün kullanılması gerekmekte.

Hâlihazırda bu yöntemle bir ayda yüklenecek fatura sayısı 5000 adeti geçemiyor. 01/04/2014 tarihinden itibaren ise bir ayda yüklenebilecek fatura sayısı 500 adetle sınırlandırılacak.

E-arşiv uygulaması

E-arşiv; Vergi Usul Kanunu uyarınca kâğıt ortamında düzenlenmek, muhafaza ve ibraz edilmek zorunluluğu bulunan faturanın elektronik ortamda düzenlenmesi ve ikinci nüshasının elektronik ortamda muhafaza ve ibraz edilmesine imkân tanıyan bir uygulama.

Özellikle nihai tüketiciye satış yapan ve çok sayıda fatura düzenleyen şirketlerin işini kolaylaştıracak bu uygulamayı ilerleyen yazılarımızda siz değerli okurlarımıza etraflıca tanıtmayı arzu ediyoruz.

Both comments and pings are currently closed.

YORUMA KAPALI

Mevzuat & Sistem Alomaliye | AbaciPark