Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihaz (ÖKC) Uygulaması


indirYeni Nesil ÖKC Kullanımının Zorunluluk Tarihi Nedir?

Gelir İdaresi Başkanlığı mükellefleri faaliyetlerinde mobil POS cihazı kullanmalarına göre ayrıma tabi tutarak zorunluluk tarihlerini belirlemiş ve 3100 sayılı Kanun ve ilgili mevzuatına tabi mükelleflerden faaliyetlerinde,

Yeni Nesil ÖKC Kullanımının Zorunluluk Tarihi Nedir?

Gelir İdaresi Başkanlığı mükellefleri faaliyetlerinde mobil POS cihazı kullanmalarına göre ayrıma tabi tutarak zorunluluk tarihlerini belirlemiş ve 3100 sayılı Kanun ve ilgili mevzuatına tabi mükelleflerden faaliyetlerinde,

– Mobil POS kullananlara 1 Ekim 2013

– Mobil POS Kullanmayan ve 2014 yılı satışları veya gayri safi iş hasılatı,

• 1 milyon TL’yi aşan mükelleflere 1 Nisan 2016
• 1 milyon TL’den 500 Bin TL’ye kadar olan mükelleflere 1 Temmuz 2016
• 500 Bin TL ile 150 Bin TL arasında olan mükelleflere 1 Ekim 2016
• 150 Bin TL’den az olan mükelleflere 1 Ocak 2017

tarihinden itibaren “Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihaz” (ÖKC) kullanma zorunluluğu getirmiştir. Dileyen mükellefler, yukarıda belirtilen tarihlerden önce de Maliye Bakanlığınca onaylanmış Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihazları alarak kullanabilmektedirler.

Faaliyetine 1 Ocak 2015 ile 31 Aralık 2015 tarihleri arasında başlayan/başlayacak mükellefler için Yeni Nesil ÖKC kullanım mecburiyeti 1 Ocak 2017 tarihinden itibaren başlayacaktır. Dileyen mükellefler bu tarihten önce de Maliye Bakanlığınca onaylanmış Yeni Nesil ÖKC alıp kullanabileceklerdir.

Nitelikleri “KDV Mükelleflerinin ÖKC Kullanmaları Mecburiyeti Hakkında Kanunla İlgili 31 Sıra Numaralı Genel Tebliğ” ile belirlenmiş olan “Bilgisayar Bağlantılı Ödeme Kaydedici Cihazları” kullanan mükellefler için, 2014 yılı satışları veya gayrisafi iş hasılatına göre bir sınıflandırma yapılmamış ve bu cihazların kullanıldığı işyerlerinin Yeni Nesil ÖKC sistemine en uygun şekilde entegrasyonunu sağlamak amacıyla, zorunluluk başlangıç tarihi 1 Ocak 2017 olarak belirlenmiştir.

25 Aralık 2015’ten itibaren geçerli olmak üzere, yukarıda belirtilen tarihlerden önce mali hafızaları dolan mevcut yazarkasalara yeni malî hafıza takılmayacak, bu cihazlar Maliye Bakanlığınca yayımlanan Genel Tebliğlerde belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde hurdaya ayrılacak ve cihazı hurdaya ayrılan mükellefler Yeni Nesil ÖKC almak suretiyle yükümlülüklerini yerine getireceklerdir.

Yeni Nesil ÖKC Kullanımı Hangi İşyerleri İçin Zorunludur?

3100 sayılı Kanun ve ilgili mevzuatı kapsamında olmayan mükelleflerin Yeni Nesil ÖKC kullanma mecburiyeti bulunmamakla birlikte, işyerinizin yasal düzenleme kapsamına girip girmediği konusundaki en doğru bilgiyi bağlı bulunduğunuz vergi dairesinden ya da muhasebecinizden/mali müşavirinizden sağlayabilirsiniz.

Yeni Nesil ÖKC’ler ile POS Cihazlarının Entegrasyonu Nasıl Olacak?

Gelir İdaresi Başkanlığı Yeni Nesil ÖKC’ler ile POS cihazlarının belirlenen zorunluluk tarihleri itibariyle birbirleriyle bağlantılı olarak kullanılması konusunda da zorunluk getirmiş ve burada da mükellefleri faaliyetlerinde mobil POS cihazı kullanmalarına göre ayrıma tabi tutmuştur. Buna göre faaliyetlerinde,

– Mobil POS kullananlar için içinde entegre POS özelliği bulunan Yeni Nesil ÖKC kullanma zorunluluğu getirilmiş,
– Mobil POS kullanmayanlara ise entegre POS özelliği bulunan Yeni Nesil ÖKC kullanmanın yanı sıra, Yeni Nesil ÖKC ile POS cihazını kablo ile haricen bağlantılı kullanabilme serbestisi de tanınmıştır.

İş Bankası POS Yazılımı İle Uyumlu POS Özellikli Yeni Nesil ÖKC’ler Hangileridir?

Bankamız POS yazılımı ile uyumlu içinde entegre POS özelliği bulunan Yeni Nesil ÖKC marka ve modellerine aşağıda yer verilmiştir:

– Arçelik tarafından üretilen Beko 220TR ve Beko 300TR
– Hugin Yazılım Teknolojileri tarafından üretilen Hugin Verifone VX-675 ECR (mobil/masaüstü)
– Ingenico/PAVO tarafından üretilen Ingenico IWE280 ve IDE280
– MT Bilgi Teknolojileri tarafından üretilen Vera Delta
– Profilo Ödeme Sistemleri tarafından üretilen Profilo Verifone VX680-E1 (mobil/masaüstü)
– Mikrosaray tarafından üretilen Pidion MT360E
– İnformatik tarafından üretilen Inpos M120
– İnfoteks tarafından üretilen Fusıon 410G

 

Both comments and pings are currently closed.

YORUMA KAPALI

Mevzuat & Sistem Alomaliye | AbaciPark