Maden Atıkları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

cevre_sehircilik16 Temmuz 2016 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 29772 Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: MADDE 1 – 15/7/2015 tarihli ve 29417 sayılı Resmî Gazete’de yayımla…

 

 

Maden Atıkları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

16 Temmuz 2016 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 29772

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:

MADDE 1 – 15/7/2015 tarihli ve 29417 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Maden Atıkları Yönetmeliğinin 24 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 24 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinden iki yıl sonra yürürlüğe girer.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik hükümlerini Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı
15/7/2015 29417
Both comments and pings are currently closed.

YORUMA KAPALI

Mevzuat & Sistem Alomaliye | AbaciPark