Archive for Temmuz 2nd, 2019

Ürün İhtisas Borsasının Kuruluş, Faaliyet, İşleyiş ve Denetim Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Ürün İhtisas Borsasının Kuruluş 02 Temmuz 2019 Tarihli Resmi Gazete Sayı : 30819 Ticaret Bakanlığından: MADDE 1 – 10/8/2017 tarihli ve 30150 sayılı Re…  

Mevzuat & Sistem Alomaliye | AbaciPark