Archive for Temmuz 25th, 2019

Danıştay İçtihatları Birleştirme Kurulu Kararı (E: 2013/3, K: 2019/1)

Defter ve Belgeleri incelemeye İbraz Etmeme 25 Temmuz 2019 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30842 Danıştay İçtihatları Birleştirme Kurulundan: Esas No : 201…  

Anayasa Mahkemesinin 15/5/2019 Tarihli ve E: 2017/156, K: 2019/37 Sayılı Kararı

Anayasa Mahkemesi E: 2017/156 25 Temmuz 2019 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30842 Anayasa Mahkemesi Başkanlığından: Esas Sayısı : 2017/156 Karar Sayısı: 2…  

4458 Sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 1361)

Gümrük Kanunu Değişiklik 1361 25 Temmuz 2019 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30842 Karar Sayısı: 1361 Ekli “4458 Sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin…  

Mevzuat & Sistem Alomaliye | AbaciPark