Archive for Ağustos 1st, 2019

Esnaf ve Sanatkârların Kayıt Olacakları Odaların Tespiti Hakkında Tebliğ

Esnaf ve Sanatkâr Oda Kayıt 01 Ağustos 2019 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30849 Ticaret Bakanlığından: Amaç MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı; sicile kayıt…  

Teknik Servislere Dair Tebliğ (Tebliğ No: SGM 2016/17)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (SVGM 2019/8)

Teknik Servislere Dair Tebliğ SVGM 2019/8 01 Ağustos 2019 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30849 Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından: MADDE 1 – 6/8/2016 tarih…  

Mevzuat & Sistem Alomaliye | AbaciPark