Archive for Ağustos 8th, 2019

Kamu İhale Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

Kamu İhale Genel Tebliği Değişiklik 08/08/2019 08 Ağustos 2019 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30856 Kamu İhale Kurumundan: MADDE 1 – 22/8/2009 tarihli ve…  

Yapım İşleri Muayene ve Kabul Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Yapım İşleri Muayene ve Kabul Değişiklik 08/08/2019 08 Ağustos 2019 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30856 Kamu İhale Kurumundan: MADDE 1 – 4/3/2009 tarihli…  

Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Değişiklik 08/08/2019 08 Ağustos 2019 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30856 Kamu İhale Kurumundan: MADDE 1 – 4/3/2009 tarih…  

Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ (Sayı: 2013/15)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı: 2019/14)

Zorunlu Karşılıklar 2019/14 07 Ağustos 2019 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30855 Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından: MADDE 1 – 25/12/2013 tarihli ve 28…  

Yatırımlara Proje Bazlı Devlet Yardımı Verilmesine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 1403)

Yatırımlara Proje Bazlı Devlet Yardımı 1403 07 Ağustos 2019 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30855 Karar Sayısı: 1403 Ekli “Yatırımlara Proje Bazlı Devlet Y…  

Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 1402)

Yatırımlarda Devlet Yardımları 1402 07 Ağustos 2019 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30855 Karar Sayısı: 1402 Ekli “Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında…  

Endüstri Bölgeleri Yönetmeliği

Endüstri Bölgeleri 06 Ağustos 2019 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30854 Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından: BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar…  

Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

OSB Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik 06 Ağustos 2019 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30854 Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından: MADDE 1 – 2/2/2019 tarihli…  

Mevzuat & Sistem Alomaliye | AbaciPark