Archive for Eylül 2nd, 2019

Kısa Vadeli Sigorta Uygulamaları

Kısa Vadeli Sigorta Uygulamaları T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sayı :96597630-010.07.01-E.11144299 Tarih…  

Sermaye Piyasasında Faaliyette Bulunacak Gayrimenkul Değerleme Kuruluşları Hakkında Tebliğ (III-62.3)

Gayrimenkul Değerleme Kuruluşları III-62.3 31 Ağustos 2019 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30874 Sermaye Piyasası Kurulundan: BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, D…  

Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (İhracat Bedelleri Hakkında) (Tebliğ No: 2018-32/48)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2019-32/55)

Türk Parası Kıymetini Koruma 2019-32/55 31 Ağustos 2019 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30874 Hazine ve Maliye Bakanlığından: MADDE 1 – 4/9/2018 tarihli ve…  

Mevzuat & Sistem Alomaliye | AbaciPark