Archive for Eylül 3rd, 2019

Aktif İşgücü Hizmetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Aktif İşgücü Hizmetleri 03 Eylül 2019 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30877 Türkiye İş Kurumundan: MADDE 1 – 12/3/2013 tarihli ve 28585 sayılı Resmî Gazete…  

Mevzuat & Sistem Alomaliye | AbaciPark