Archive for Eylül 5th, 2019

Türk Akreditasyon Kurumunca Uygulanacak Akreditasyon Kullanım Ücreti/Payına Dair Tebliğ (TÜRKAK: 2019/1)

Akreditasyon Kullanım Ücreti Payı 2019/1 05 Eylül 2019 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30879 Türk Akreditasyon Kurumundan: Amaç ve kapsam MADDE 1 – (1) Bu…  

Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

MEB Özel Eğitim Kurumları Değişiklik 05/09/2019 05 Eylül 2019 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30879 Millî Eğitim Bakanlığından: MADDE 1 – 18/5/2012 tarihli…   

Mevzuat & Sistem Alomaliye | AbaciPark