Archive for Eylül 6th, 2019

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulu Kararları – Faizsiz Finans Hizmetleri

KGK Faizsiz Finans Hizmetleri 06 Eylül 2019 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30880 — Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulunun 05/09/2019 Ta…   

Mevzuat & Sistem Alomaliye | AbaciPark