Archive for Eylül 12th, 2019

Milli Eğitim Bakanlığı Özel Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Özel Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursu 12 Eylül 2019 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30886 Millî Eğitim Bakanlığından: MADDE 1 – 29/5/2013 tarihli ve 28661 sa…   

Mevzuat & Sistem Alomaliye | AbaciPark