Archive for Eylül 14th, 2019

Faizsiz Bankacılık İlke ve Standartlarına Uyuma İlişkin Tebliğ

Bu Tebliğin amacı, katılım bankaları ile 1/11/2006 tarihli ve 26333 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bankaların Kredi İşlemlerine İlişkin Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin 10 uncu fıkrası kapsamında müşterilerine finansman sağlayan kalkınma ve yatırım bankalarının faizsiz bankacılık ilke…

Mevzuat & Sistem Alomaliye | AbaciPark