Archive for Eylül 18th, 2019

Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı Uygulama Esasları Tebliği

Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı 18 Eylül 2019 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30892 Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından: BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,…   

Öncelikli Ürün Listesi Tebliği

Öncelikli Ürün Listesi Tebliği 18 Eylül 2019 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30892 Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından: Amaç ve kapsam MADDE 1 – (1) Bu Tebli…   

Mevzuat & Sistem Alomaliye | AbaciPark