Archive for Ekim 1st, 2019

Hukuk Muhakemeleri Kanunu Tanık Ücret Tarifesi

Hukuk Muhakemeleri Tanık Ücreti 01 Ekim 2019 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30905 Adalet Bakanlığından: Amaç ve kapsam MADDE 1 – (1) Bu Tarifenin amacı, 1…  

Hukuk Muhakemeleri Kanunu Hakem Ücret Tarifesi

Hukuk Muhakemeleri Hakem Ücreti 01 Ekim 2019 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30905 Adalet Bakanlığından: Amaç ve kapsam MADDE 1 – (1) Bu Tarifenin amacı, 1…   

Hukuk Muhakemeleri Kanunu Gider Avansı Tarifesi

Hukuk Muhakemeleri Gider Avansı 01 Ekim 2019 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30905 Adalet Bakanlığından: Amaç ve kapsam MADDE 1 – (1) Bu Tarifenin amacı, 1…  

Mevzuat & Sistem Alomaliye | AbaciPark