Archive for Ekim 3rd, 2019

Paya Dayalı Kitle Fonlaması Tebliği (III – 35/A.1)

Paya Dayalı Kitle Fonlaması III – 35/A.1 03 Ekim 2019 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30907 Sermaye Piyasası Kurulundan: BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayana…  

Meslekî Yeterlilik Kurumu Meslekî Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu Getirilen Mesleklere İlişkin Tebliğ (Sıra No: 2019/1)

Mesleki Yeterlilik Belgesi Tebliğ 2019/1 03 Ekim 2019 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30907 Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından: Amaç ve kapsam…   

Gıda Işınlama Yönetmeliği

Gıda Işınlama Yönetmeliği 03 Ekim 2019 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30907 Tarım ve Orman Bakanlığından: BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar…   

Mevzuat & Sistem Alomaliye | AbaciPark