Archive for Ekim 10th, 2019

Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Ayakta Teşhis ve Tedavi 10/10/2019 10 Ekim 2019 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30914 Sağlık Bakanlığından: MADDE 1 – 15/2/2008 tarihli ve 26788 sayılı Res…  

Mevzuat & Sistem Alomaliye | AbaciPark