Archive for Ekim 11th, 2019

Reeskont ve Avans İşlemlerinde Uygulanacak Faiz Oranlarının Tespiti

Reeskont ve Avans İşlemleri Faiz Oranları 11 Ekim 2019 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30915 Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından: Bankamızca, vadesine en…   

Uygulama İç Genelgesi 2019/5 – Yoklama İşlemleri

Uygulama İç Genelgesi 2019/5 T.C. HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI Gelir İdaresi Başkanlığı Sayı: 29537098-010.06.01[64]-E.136959 Tarih: 03.10.2019 Konu : Y…  

Mevzuat & Sistem Alomaliye | AbaciPark