Archive for Ekim 14th, 2019

Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar 12/10/2019 12 Ekim 2019 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30916 Ticaret Bakanlığından: MADDE 1 – 10/1/2015 tarihli…   

SGK – İşverenlere Tahakkuk ve Tahsilat Sürelerine İlişkin Elektronik Posta Gönderilmesi

SGK – İşverenlere Elektronik Posta Gönderilmesi T.C SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü Sayı : 99779835-202.99-E….  

Mevzuat & Sistem Alomaliye | AbaciPark