Archive for Ekim 15th, 2019

2019/3 Yeniden Değerleme Oranı – 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri / 53

2019/3 Yeniden Değerleme Oranı T.C. HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI Gelir İdaresi Başkanlığı 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri / 53 Konusu: Geç…  

Kendisi veya Yakını Vefat Eden Meslek Mensuplarının Beyanname/Bildirimlerini Verdiği Mükelleflerin Zor Durum Hükümlerinden Faydalandırılması

Mükelleflerin Zor Durum Hükümlerinden Faydalandırılma T.C. HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI Gelir İdaresi Başkanlığı  VERGİ USUL KANUNU SİRKÜLERİ/118 Konusu…  

Anayasa Mahkemesinin E: 2019/42, K: 2019/73 Sayılı Kararı – 4857 Sayılı Kanun Hk

Anayasa Mahkemesi Kararı E: 2019/42 15 Ekim 2019 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30919 Anayasa Mahkemesi Başkanlığından: Esas Sayısı : 2019/42 Karar Sayısı…  

Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 27)

Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliği 27 15 Ekim 2019 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30919 Hazine ve Maliye Bakanlığından: MADDE 1 – 26/4/2014 tarihl…  

Vergi Cezalarında İndirim Uygulaması

Vergi Cezalarında İndirim Uygulaması — Vergi Ziyaı Cezası Yüzde 50-1/3 — Usulsüzlük Cezası Yüzde 50 — Özel Usulsüzlük Cezası Yüzde 50 Bu Broşürde; mük…  

Mevzuat & Sistem Alomaliye | AbaciPark