Archive for Ekim 24th, 2019

7188 Sayılı Kanun – Ceza Muhakemesi Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

7188 Sayılı Kanun 24 Ekim 2019 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30928 Kanun No: 7188 Kabul Tarih: 17/10/2019 MADDE 1- 15/7/1950 tarihli ve 5682 sayılı Pasap…  

Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu 2018 Yıllık İnceleme Raporu

KGK 2018 Yıllık İnceleme Raporu 1. Giriş Bilindiği üzere; 660 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile finansal raporlama ve bağımsız denetim alanınd…  

Mevzuat & Sistem Alomaliye | AbaciPark