Archive for Kasım 8th, 2019

Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 28)

Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliği 28 08 Kasım 2019 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30942 Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’nda…  

Mevzuat & Sistem Alomaliye | AbaciPark