Archive for Kasım 11th, 2019

İhracatçılara Hususi Damgalı Pasaport Verilmesine İlişkin Esaslar Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 1770)

İhracatçılara Hususi Damgalı Pasaport 1770 11 Kasım 2019 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30945 Karar Sayısı: 1770 Ekli “İhracatçılara Hususi Damgalı Pasapo…   

Mevzuat & Sistem Alomaliye | AbaciPark