Archive for Kasım 12th, 2019

Anayasa Mahkemesi Kararı E: 2019/53, K: 2019/75 – 4760 Sayılı Kanun

Anayasa Mahkemesi E: 2019/53 12 Kasım 2019 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30946 Anayasa Mahkemesi Başkanlığından: Esas Sayısı : 2019/53 Karar Sayısı: 2019…  

Vergi Konseyi Yönetmeliği

Vergi Konseyi Yönetmeliği 12 Kasım 2019 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30946 Hazine ve Maliye Bakanlığından: BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanıml…   

4447 Sayılı Kanunun Geçici 19 uncu Maddesi Hatalı Tanımlamalar – 17103 – 27103 Sayılı Teşvikler

4447 Sayılı Kanunun Geçici 19 T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü İstihdam Teşvikleri Daire Başkanlığı Sayı: 41481…  

Özel Faturanın Onaylanma Süreci Değişti

Özel Faturanın Onaylanma Süreci Değişti Özel Faturanın Onaylanma Sürecinde Değişiklik Yapıldı Özel fatura, Türkiye de yerleşik olmayanlara yapılan tes…  

Mevzuat & Sistem Alomaliye | AbaciPark