Archive for Kasım 13th, 2019

Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Elektronik İhale Uygulama 13/11/2019 13 Kasım 2019 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30947 Kamu İhale Kurumundan: MADDE 1 – 25/2/2011 tarihli ve 27857 sayılı…   

Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar (Karar Sayısı: 1807)

Sözleşmeli Personel Çalıştırılması 1807 13 Kasım 2019 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30947 Karar Sayısı: 1807 Ekli “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İ…  

Mevzuat & Sistem Alomaliye | AbaciPark