Archive for Aralık, 2019

2020 Defter Tutma ve Sınıf Değiştirme Hadleri

2020 Defter Tutma ve Sınıf Değiştirme Hadleri 2020 Yılında İşletme Hesabı Esası ve Bilanço Esasına Göre Defter Tutma ve Sınıf Değiştirme Hadleri ÖZET:…  

2020 İstatistik Pozisyonlarına Bölünmüş Türk Gümrük Tarife Cetveli (Karar Sayısı: 1951)

2020 Türk Gümrük Tarife Cetveli 30 Aralık 2019 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30994 (1. Mükerrer) CUMHURBAŞKANI KARARI Karar Sayısı: 1951 Ekli “İstatistik…  

3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun Geçici 37 nci Maddesi ile 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun Geçici 9 uncu Maddesinin Uygulanma Süreleri Hakkında Karar (Karar Sayısı: 1950)

3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun Geçici 37 nci Maddesi 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun Geçici 9 uncu Maddesinin Uygulanma Süreleri 30…  

193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun Geçici 90 ıncı Maddesinin Birinci, Üçüncü ve Altıncı Fıkralarında Yer Alan Sürelerin, Bitim Tarihlerinden İtibaren 6 Ay Uzatılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 1948)

193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun Geçici 90 ıncı Maddesinin Birinci, Üçüncü ve Altıncı Fıkralarında Yer Alan Süre Uzatımı 30 Aralık 2019 Tarihli Resm…  

6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci Maddesinin Birinci Fıkrasında Yer Alan Gecikme Zammı Oranının, Her Ay İçin Ayrı Ayrı Uygulanmak Üzere %1,6 Olarak Belirlenmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 1947)

6183/51 Gecikme Zammı Oranını 30 Aralık 2019 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30994 CUMHURBAŞKANI KARARI Karar Sayısı: 1947 6183 sayılı Amme Alacaklarının T…  

Tahsilat Genel Tebliği (Seri: C Sıra No: 5)

Tahsilat Genel Tebliği (Seri: C Sıra No: 5) 30 Aralık 2019 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30994 Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan…  

5000 TL ve 30000 TL’yi Aşan Faturaların GİB Portalından Düzenleme Kılavuzu

E-Arşiv Fatura Uygulamasına Dahil Olmayan Mükelleflerce Tutarı 5.000 TL ve 30.000 TL’yi Aşan Faturaların GİB Portalından Düzenleme Kılavuzu Aral…   

Yeni Asgari Ücretle Değişen Parametreler

Yeni Asgari Ücretle Değişen Parametreler 01/01/2020 Tarihinden İtibaren Uygulanan Yeni Asgari Ücrete Bağlı Olarak Değişen Parametreler ÖZET: 01/01/202…  

SGK Genel Yazı – Aynı Gün Başlayıp Biten Vergi Kayıtları

SGK Genel Yazı – Aynı Gün Başlayıp Biten Vergi Kayıtları T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü Bağımsız ve…  

Harçlar, MTV, ÖİV, KDV, Veraset, DV, Çevre Temizlik -27 Aralık 2019 Tarihli 2. Mükerrer Resmi Gazetede Çıkan Mevzuat

27 Aralık 2019 Tarihli 2. Mükerrer Resmi Gazetede Çıkan Mevzuat 27 Aralık 2019 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30991 (2.Mükerrer) – Özel Tüketim Vergisi (I…   

2020 Asgari Ücret Tespit Komisyonu Kararı – 2019/1

2020 Asgari Ücret Tespit Komisyonu Kararı 27 Aralık 2019 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30991 Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından: ASGARİ ÜCRE…   

Kısmi Süreli Çalışmalarına İzin Verilen Yabancı Uyruklu Sigortalıların Eksik Gün Bildirimleri

Yabancı Uyruklu Sigortalıların Eksik Gün Bildirimleri T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU DUYURU Konu: Kısmi Süreli Çalışmalarına İzin Verilen Yabancı Uyruklu…   

Mevzuat & Sistem Alomaliye | AbaciPark