Archive for Aralık 20th, 2019

2020 Yılı Tanıklık Ücret Tarifesi

2020 Yılı Tanıklık Ücret Tarifesi 20 Aralık 2019 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30984 Adalet Bakanlığından: Amaç MADDE 1 – (1) Bu Tarifenin amacı, ceza mu..  

Sebze ve Meyve Ticaretiyle İştigal Eden Komisyoncu ve Tüccarların e-Belge ve e-Defter Uygulamalarına Geçişi Hakkında Duyuru

Sebze ve Meyve Ticaretiyle İştigal Eden Komisyoncu ve Tüccarların e-Belge ve e-Defter Uygulamalarına Geçişi Hakkında Duyuru Bilindiği üzere 19/10/2019…  

01 Ocak 2020 Tarihi İtibarıyla e-Arşiv Fatura Uygulamasına Geçmesi Gereken Mükellefler Hakkında Duyuru

01 Ocak 2020 Tarihi İtibarıyla e-Arşiv Fatura Uygulamasına Geçmesi Gereken Mükellefler Hakkında Duyuru Bilindiği üzere 464 ve 509 Sıra No.lu Vergi Usu…  

Mevzuat & Sistem Alomaliye | AbaciPark