Archive for Ocak 2nd, 2020

Mal ve Hizmet Tedarikinde Geç Ödemelerde Uygulanacak Temerrüt Faiz Oranı ve Alacağın Tahsili Masrafları İçin Talep Edilebilecek Asgari Giderin Tutarına İlişkin Karar

2020 Temerrüt Faiz Oranı 02 Ocak 2020 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30996 Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından: 13/01/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk T…  

Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi Genel Hükümler

Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi Genel Hükümler 02 Ocak 2020 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30996 Türkiye Barolar Birliği Başkanlığından: Amaç ve kapsam MA…   

Hatalı Teşvik Kayıtları – SGK Genel Yazı

Hatalı Teşvik Kayıtları TC. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü Sayı : 41481264-207.02-E.20662475 Tarih: 27/12/2019 Kon…  

Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (İhracat Bedelleri Hakkında) (Tebliğ No: 2018-32/48)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2019-32/56)

Türk Parası Kıymetini Koruma 2019-32/56 31 Aralık 2019 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30995 (5. Mükerrer) Hazine ve Maliye Bakanlığından: MADDE 1 – 4/9/20…  

2020 Yılı Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Asgari Ücret Tarifesi

2020 SMMM Asgari Ücret Tarifesi 31 Aralık 2019 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30995 (4. Mükerrer) Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’nd…  

2020 Değerli Kağıtlar – Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği (Sıra No: 64)

2020 Değerli Kağıtlar 31 Aralık 2019 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30995 (4. Mükerrer) Hazine ve Maliye Bakanlığından: Amaç ve kapsam MADDE 1 – (1) Bu Te…  

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulunun 26/12/2019 Tarihli ve 75935942-050.01.04-[01/332], [01/333], [01/334], [01/335] ve [01/336] Sayılı Kararları

KGK 75935942-050.01.04-[01/332], [01/333], [01/334], [01/335] ve [01/336] Sayılı Kararları 31 Aralık 2019 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30995 (4. Mükerre…  

31 Aralık 2019 Tarihli 4. Mükerrer Resmi Gazetede Çıkan Mevzuat

31 Aralık 2019 Tarihli 4. Mükerrer Resmi Gazetede Çıkan Mevzuat 31 Aralık 2019 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30995 (4. Mükerrer) CUMHURBAŞKANI KARARI – İ…  

2020 Vergi Takvimi

2020 Vergi Takvimi Mükelleflerin vergisel yükümlülüklerini, beyan ve ödeme dönemlerini kolayca takip edebilmeleri amacıyla hazırlanan 2020 Yılı Vergi…   

31 Aralık 2019 Tarihli 3. Mükerrer Resmi Gazetede Çıkan Mevzuat

31 Aralık 2019 Tarihli 3. Mükerrer Resmi Gazetede Çıkan Mevzuat 31 Aralık 2019 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30995 (3. Mükerrer) CUMHURBAŞKANI KARARI – İ…  

2020 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu

2020 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu 31 Aralık 2019 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30995 (1. Mükerrer) Kanun No: 7197 Kabul Tarihi: 21 Aralık 2019 BİRİN…  

31 Aralık 2019 Tarihli Resmi Gazetede Yayımlanan Tebliğler

31 Aralık 2019 Tarihli Resmi Gazetede Yayımlanan Tebliğler 31 Aralık 2019 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30995 TEBLİĞLER — İflas İdaresi Ücreti, Yazı ve T…   

Mevzuat & Sistem Alomaliye | AbaciPark