Archive for Ocak 10th, 2020

VUK 515 – Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 509)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 515)

VUK 515 – Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği 515 10 Ocak 2020 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31004 Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı…  

Yurtdışından Posta veya Kargo ile Yapılan Başvurular

Yurtdışından Posta veya Kargo ile Yapılan Başvurular T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sayı : 15591373-010.9…  

2020 Ek Mali Tablo Düzenleme Sınırı

2020 Ek Mali Tablo Düzenleme Sınırı ÖZET : 2019 yılı aktif toplamı 25.370.800 TL veya net satışlar toplamı 56.379.100 TL’yi aşan mükelleflerin,…  

2020 Maliyet Hesaplarının 7/A ve 7/B Seçeneklerine Göre Tutulması

2020 7/A ve 7/B Hadleri 2020 Yılında Maliyet Hesaplarının 7/A ve 7/B Seçeneklerine Göre Tutulmasına İlişkin Hadler ÖZET : 2019 Yılı Aktif Toplamı 4.22…  

SGK e-Bildirge Sistemini Kapattı – SGK Bildirimleri Nasıl Yapılacak?

SGK e-Bildirge Sistemini Kapattı ÖZET : 01/1/2020 tarihinden itibaren ülkenin tamamında Muhtasar ve Prim Hizmet Hizmet Beyannamesi uygulamasına geçild…   

8/1/2002 Tarihli ve 4736 Sayılı Kanunun 1 inci Maddesinin Birinci Fıkrası Hükmünden Muaf Tutulacakların Tespitine Dair 28/1/2002 Tarihli ve 2002/3654 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 2040)

2020 Borçlu BAĞ-KUR Sigortalıları Sağlık Yardımları 8/1/2002 Tarihli ve 4736 Sayılı Kanunun 1 inci Maddesinin Birinci Fıkrası Hükmünden Muaf Tutulacak…  

Gider Kısıtlaması ve Muhasebe Uygulamaları

Gider Kısıtlaması ve Muhasebe Uygulamaları 7194 Sayılı Kanun İle Getirilen Gider Kısıtlaması Düzenlemeleri ve Muhasebe Uygulamaları Özet: 7194 sayılı…  

Sermaye Piyasası Kurulunun 2020 Yılı Gayrimenkul Değerleme Asgari Ücret Tarifesi ve Uygulama Esaslarına İlişkin Kararı

2020 Gayrimenkul Değerleme Asgari Ücret Tarifesi 07 Ocak 2020 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31001  Sermaye Piyasası Kurulundan: SERMAYE PİYASASI KURULU K…  

2020 Yılı Kıdem Tazminatı Tavanı – 1. Dönem

2020 Yılı Kıdem Tazminatı Tavanı T.C. HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI Kamu Mali Yönetim ve Dönüşüm Genel Müdürlüğü Sayı : 27998389-010.06.02-.13659 Tarih:…  

Mevzuat & Sistem Alomaliye | AbaciPark