Archive for Ocak 14th, 2020

Muhtasar Ve Prim Hizmet Beyannamesi Uygulaması İle İlgili Olarak Vergi Usul Kanunu Sirküleri/122

Muhtasar Ve Prim Hizmet Beyannamesi Uygulaması Vergi Usul Kanunu Sirküleri/122 Açıklamalar: 13 Ocak 2020 tarihli ve 122 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu S…  

Bankaların Kredi İşlemlerine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Bankaların Kredi İşlemleri 14 Ocak 2020 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31008 Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan: MADDE 1 – 1/11/2006 tarihli ve…  

Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Finansal Kiralama Faktoring Değişiklik 14 Ocak 2020 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31008 Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan: MADDE 1 – 24/4/2013…  

Gümrük Uzlaşma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Gümrük Uzlaşma Değişiklik 14 Ocak 2020 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31008 Ticaret Bakanlığından: MADDE 1 – 27/8/2011 tarihli ve 28038 sayılı Resmî Gazet…   

e-Arşiv Fatura Düzenlemelerinde Kolaylık Getirildi

e-Arşiv Fatura Düzenlemelerinde Kolaylık Getirildi Güvenli Mobil Ödeme ve Elektronik Belge Yönetim Sisteminden Yararlanan Mükelleflere e-Arşiv Fatura…  

Mevzuat & Sistem Alomaliye | AbaciPark