Archive for Şubat, 2020

Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 2151)

Transfer Fiyatlandırması 2151 25 Şubat 2020 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31050 Karar Sayısı: 2151 Ekli “Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç D…   

7222 Sayılı Bankacılık Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

7222 Sayılı Bankacılık Kanunu 25 Şubat 2020 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31050 Kanun No. 7222 Kabul Tarihi: 20/2/2020 MADDE 1 – 19/10/2005 tarihli ve 54…  

SGK Duyurusu – İlave 6 Puanlık Sigorta Primi İndiriminin 31 Aralık 2020 Tarihine Kadar Uzatılması

ÖNEMLİ NOT: İlave 6 puanlık teşvik kapsamına giren, ancak APHB’lerini 05510 kanun no ile göndermiş olanlar bu gün 23’59’a kadar Tahakkuk Nedeni “(A) Y…  

31. Vergi Haftası Kutlamaları Başladı

31. Vergi Haftası Kutlamaları Başladı Her yıl Şubat ayının son haftasında kutlanmakta olan Vergi Haftası kapsamında vergi bilincinin; çocuklarda ve ge…  

6 Puanlık Sigorta Prim Teşvikinde Süre Uzatımı – 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 81 inci Maddesinin İkinci Fıkrası Uyarınca, Sigorta Primine Esas Kazanç Alt Sınırı Üzerinden Uygulanacak İlave Puan, İlave Puan Uygulanacak İller ve Uygulama Süresi Hakkındaki 30/5/2013 Tarihli ve 2013/4966 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararının Eki Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2137)

5510 Sayılı Kanun 81 inci Maddesi İkinci Fıkrası Süre Uzatımı 23 Şubat 2020 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31048 Karar Sayısı: 2137 5510 sayılı Sosyal Sig…  

Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması 21 Şubat 2020 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31046 (Mükerrer) Ticaret Bakanlığından: MADDE 1 – 21/5/2014 tarihli ve…  

Kanun Yolundan Vazgeçme Usul ve Esasları

Kanun Yolundan Vazgeçme Usul ve Esasları ÖZET: Vergisi Usul Kanunu Tebliği’nde 213 sayılı VUK’nın 7194 sayılı Kanun ile değiştirilen “Kanun yolundan v…  

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 517)

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği 517 20 Şubat 2020 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31045 Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan: 1.Amaç…  

SGK Genelgesi 2020/3 – 7196 Sayılı Kanunun Geçici 79’ncu Maddesi

SGK Genelgesi 2020/3 TC. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü Sayı : 51592363-010.06.01-E.2667951 Tarih: 13/02/2020 Konu…  

Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 30)

Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliği 30 14 Şubat 2020 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31039 Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’nda…  

Sigorta Sözleşmelerinde Bilgilendirmeye İlişkin Yönetmelik

Sigorta Sözleşmelerinde Bilgilendirme 14 Şubat 2020 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31039 Hazine ve Maliye Bakanlığından: BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayan…   

Satış Sonrası Hizmetler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Satış Sonrası Hizmetler 12 Şubat 2020 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31037 Ticaret Bakanlığından: MADDE 1 – 13/6/2014 tarihli ve 29029 sayılı Resmî Gazete…  

Mevzuat & Sistem Alomaliye | AbaciPark