Archive for Mart 2nd, 2020

Kültür Yatırım ve Girişimlerine Taşınmaz Kullandırılması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Kültür Yatırımları Taşınmaz Kullandırılması 01 Mart 2020 Tarihi Resmi Gazete Sayı: 31055 Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığın…  

2020 Milletlerarası Tahkim Ücret Tarifesi Hakkında Tebliğ

2020 Milletlerarası Tahkim Ücret Tarifesi 01 Mart 2020 Tarihi Resmi Gazete Sayı: 31055 Adalet Bakanlığından: Konu ve kapsam MADDE 1 – (1) 21/6/2001 ta…   

Bankalarca Ticari Müşterilerden Alınabilecek Ücretlere İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ (Sayı: 2020/4)’de Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ (Sayı: 2020/5)

Ticari Müşterilerden Alınabilecek Ücretler 2020/5 29 Şubat 2020 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31054 Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından: MADDE 1 – 10/2…   

Bazı Mallara Uygulanacak Özel Tüketim Vergisi Tutarlarının Yeniden Belirlenmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2178)

Bazı Mallara Uygulanacak ÖTV 2178 29 Şubat 2020 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31054 Karar Sayısı: 2178 Bazı mallara uygulanacak özel tüketim vergisi tuta…  

Geri Kazanım Katılım Payı (GEKAP) Hakkında GİB Duyurusu

Geri Kazanım Katılım Payı (GEKAP) GERİ KAZANIM KATILIM PAYI (GEKAP) BEYANNAMESİNİN ELEKTRONİK ORTAMDA GÖNDERİLMESİ İÇİN VERGİ DAİRESİNE BAŞVURULMASINA…  

Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesi Verilme Süresi Uzatıldı

Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesi Verilme Süresi Uzatıldı T.C. HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI Gelir İdaresi Başkanlığı VERGİ USUL KANUNU SİRKÜLERİ/124…   

Gelir Vergisi Beyannamesi Rehber ve Broşürleri

Gelir Vergisi Beyannamesi Rehber ve Broşürleri 2019 Yılına Ait Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi 1-31 Mart 2020 tarihleri arasında verilecektir. • Tica…  

Mevzuat & Sistem Alomaliye | AbaciPark