Archive for Mart 9th, 2020

İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike Sınıfları Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

İşyeri Tehlike Sınıfları Değişiklik 08 Mart 2020 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31062 Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından: MADDE 1 – 26/12/201…  

TÜRMOB – Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesi ile İlgili Sorunlar ve Çözüm Önerilerimiz

GEKAP Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesi GERİ KAZANIM KATILIM PAYI BEYANNAMESİ UYGULAMA GÜÇLÜKLERİ HAKKINDA BİLGİ NOTU GİRİŞ Birçok sorunu bünyesin…  

Finansal Tüketicilerden Alınacak Ücretlere İlişkin Usûl ve Esaslar Hakkında Tebliğ (Sayı: 2020/7)

Finansal Tüketicilerden Alınacak Ücretler 2020/7 07 Mart 2020 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31061 Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından: BİRİNCİ BÖLÜM Am…  

Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ (Sayı: 2013/15)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı: 2020/6)

Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ (Sayı: 2020/6) 07 Mart 2020 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31061 Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından: MADDE 1 – 25/1…   

Mevzuat & Sistem Alomaliye | AbaciPark