Archive for Mart 12th, 2020

Araştırma ve Geliştirme Destek Programına İlişkin Tebliğ (No: 2019/65)

Araştırma ve Geliştirme Destek 2019/65 12 Mart 2020 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31066 Tarım ve Orman Bakanlığından: Amaç MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amac…  

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulunun 05/03/2020 Tarihli ve 75935942-050.01.04-[01/38] Sayılı Kararı

Kamu Gözetimi 75935942-050.01.04-[01/38] 12 Mart 2020 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31066 Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumundan: KUR…  

7223 Sayılı Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Kanunu

7223 Sayılı Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Kanunu 12 Mart 2020 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31066 Kanun No: 7223 Kabul Tarihi: 5/3/2020 BİRİNCİ B…  

Mevzuat & Sistem Alomaliye | AbaciPark