Archive for Mart 23rd, 2020

COVID-19 Kapsamında Kamu Çalışanlarına Yönelik İlave Tedbirler ile İlgili 2020/4 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi

COVID-19 Kamu Çalışanları İlave Tedbirler 22 Mart 2020 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31076  (1. Mükerrer) Cumhurbaşkanlığından: Konu: COVID-19 Kapsamında…  

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından Teknoparklara Kira Düzenlemesi Geldi

Teknoparklara Kira Düzenlemesi Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Covid-19 salgın riski nedeniyle aldığı tedbirlere bir yenisini daha ekledi. Sanayi ve Tek…  

İcra ve İflas Takiplerinin Durdurulması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2279)

İcra ve İflas Takiplerinin Durdurulması 22 Mart 2020 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31076 Karar Sayısı: 2279 Ekli “İcra ve İflas Takiplerinin Durdurulması…  

Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 2278)

Mal ve Hizmetlere Uygulanacak KDV 2278 22 Mart 2020 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31076 Karar Sayısı: 2278 Ekli “Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değe…  

Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesi Genel Tebliği (Sıra No: 1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 3)

Geri Kazanım Katılım Payı Tebliği (Sıra No: 3) 22 Mart 2020 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31076 Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’nda…  

Mevzuat & Sistem Alomaliye | AbaciPark