Archive for Mart 24th, 2020

VUK Sirküleri 129 – KDV Beyannamesi, Ba-Bs Formları Verilme Süreleri

T.C. HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI Gelir İdaresi Başkanlığı VERGİ USUL KANUNU SİRKÜLERİ/126 Konusu: 26 Mart 2020 günü sonuna kadar verilmesi gereken Katm…  

Otopark Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Otopark Yönetmeliği Değişiklik 24/03/2020 24 Mart 2020 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31078 Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: MADDE 1 – 22/2/2018 tarihli…  

KDV Beyannamesi, Ba-Bs Formları Verilme Süreleri Uzatıldı

KDV Beyannamesi, Ba-Bs Formları Verilme Süreleri Uzatıldı 26 Mart 2020 tarihine kadar verilmesi gereken Katma Değer Vergisi beyanname verme ve ödeme s…   

KGK Bildirimlerine İlişkin Sürelerin Ertelenmesi

KGK Bildirimlerine İlişkin Sürelerin Ertelenmesi Bilindiği üzere Denetim Kuruluşu ve Denetçiler tarafından Kurumumuza yapılacak bildirimlere ilişkin s…   

Mevzuat & Sistem Alomaliye | AbaciPark