Archive for Nisan 1st, 2020

Kültür ve Turizm Bakanlığınca Yerel Yönetimlerin, Derneklerin ve Vakıfların Projelerine Yapılacak Yardımlara İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Yerel Yönetimler-Derneklerin ve Vakıf Projelerine Yapılacak Yardımlar 01 Nisan 2020 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31086 Kültür ve Turizm Bakanlığından: M…  

KDV Sirküleri 68 – Mücbir Sebep Nedeniyle İhraç Kayıtlı Teslimlere İlişkin İhracat Sürelerinin Uzatılması

İhraç Kayıtlı Teslimlere İlişkin İhracat Sürelerinin Uzatılması T.C. HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI Gelir İdaresi Başkanlığı  KATMA DEĞER VERGİSİ SİRKÜLER…  

Mevzuat & Sistem Alomaliye | AbaciPark