Archive for Nisan 7th, 2020

Maliye Uygulama İç Genelgesi 2020/3 – 518 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Uygulaması

Maliye Uygulama İç Genelgesi 2020/3 TC. HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI Gelir İdaresi Başkanlığı Sayı: 80100189-105[13-1540]-E.42718 Tarih: 03.04.2020 Konu…  

Mevzuat & Sistem Alomaliye | AbaciPark