Archive for Nisan 8th, 2020

Tarım Sigortaları Havuzu Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Tarım Sigortaları Havuzu Çalışma 08 Nisan 2020 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31093 Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığından: MADDE 1 –…  

Mevzuat & Sistem Alomaliye | AbaciPark