4857 Sayılı İş Kanununun Geçici 10 uncu Maddesinin Birinci ve İkinci Fıkralarında Belirtilen Sürelerin 17/1/2021 Tarihinden İtibaren İki Ay Uzatılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 3344)

İşten Çıkartma Yasağı ve Nakdi Ücret Desteği Süresi Uzatıldı 30 Aralık 2020 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31350 ÖZET: – 4857 sayılı Kanunun geçici 10’unc… 

 

 

4857 Sayılı İş Kanununun Geçici 10 uncu Maddesinin Birinci ve İkinci Fıkralarında Belirtilen Sürelerin 17/1/2021 Tarihinden İtibaren İki Ay Uzatılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 3344)

 

İşten Çıkartma Yasağı ve Nakdi Ücret Desteği Süresi Uzatıldı

30 Aralık 2020 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 31350

ÖZET:

– 4857 sayılı Kanunun geçici 10’uncu maddesi gereği işten çıkarma yasağı 17/1/2021 tarihinden itibaren,

– Nakdi ücret desteğinden yararlanma süresi 17/01/2021 tarihinden itibaren,

2 ay daha uzatılmıştır.

Karar Sayısı: 3344

4857 sayılı İş Kanununun geçici 10 uncu maddesinin birinci ve ikinci fıkralarında belirtilen sürelerin 17/1/2021 tarihinden itibaren iki ay uzatılmasına, mezkûr Kanunun geçici 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrası gereğince karar verilmiştir.

29 Aralık 2020

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

Both comments and pings are currently closed.

YORUMA KAPALI

Mevzuat & Sistem Alomaliye | AbaciPark