Archive for Ocak, 2021

2021 Diğer Ücretlilerin Vergilendirilmesi Rehberi

Diğer Ücretlilerin Vergilendirilmesi Rehberi 2021 yılında diğer ücret geliri elde eden hizmet erbaplarına yönelik olarak “Diğer Ücret Gelirlerinin Ver…  

2021 Basit Usule Tabi Mükellefler İçin Rehber ve Broşür

2021 Basit Usule Tabi Mükellefler İçin Rehber ve Broşür 2020 yılında ticari kazancı basit usulde tespit edilen mükelleflerin vergilendirilmesine ilişk…  

26/01/2021 Tarihli ve 31376 Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan KİK Mevzuatı

26/01/2021 Tarihli ve 31376 Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan KİK Mevzuatı Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetme…  

Koronavirüs Salgını ile Mücadele Kapsamında Geçici Süreliğine Faaliyetlerine Tamamen Ara Verilmesine/ Faaliyetlerinin Tamamen Durdurulmasına Karar Verilmesi Nedeniyle Mücbir Sebep Hükümlerinden Faydalandırılan Mükellefler Hakkında Duyuru

Koronavirüs Salgını ile Mücadele Kapsamında Geçici Süreliğine Faaliyetlerine Tamamen Ara Verilmesine/ Faaliyetlerinin Tamamen Durdurulmasına Karar Ver…  

2021 Yılı Yatırım Programı Yıl İçi İşlemlerinin Uygulanması ve İzlenmesi Hakkında Genelge (Sıra No:1)

2021 Yılı Yatırım Programı Yıl İçi İşlemlerinin Uygulanması 13 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, 3428 sayılı 2021 Yılı Yatırım Programının Kabulü v…  

VUK 524 – Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 524)

VUK 524 – Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 524) 25 Ocak 2021 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31375 Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi…   

VUK 523 – Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 396)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 523)

VUK 523 – Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 523) 25 Ocak 2021 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31375 VUK kapsamında elektronik belge olarak dü…   

Çek Defterlerinin Baskı Şekline ve Bankaların Hamile Ödemekle Yükümlü Olduğu Miktarın Belirlenmesine İlişkin Tebliğ (Sayı: 2010/2)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı: 2021/1)

2021 Çek Hamile Ödemekle Yükümlü Olunan Miktar 25 Ocak 2021 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31375 Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından: MADDE 1 – 20/1/201…  

Borçlu BAĞ-KUR Sigortalıları Yıl Sonuna Kadar Sağlık Yardımlarından Yararlanabilecek

Borçlu BAĞ-KUR Sigortalıları BAĞ-KUR Sigortalıları ile Genel Sağlık Sigortalılar Prim Borçları Olsa Bile Sağlık Yardımlarından Yararlanabilecek ÖZET:…  

Kültür Varlıkları İhale Yönetmeliği Kapsamındaki Parasal Limitlerin Güncellenmesi Hakkında Tebliğ (No: 2021/1)

Kültür Varlıkları İhale Yönetmeliği Parasal Limitler (No: 2021/1) 23 Ocak 2021 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31373 Kültür ve Turizm Bakanlığından: Amaç v…  

Taşınmaz Kültür Varlıklarına Yardım Sağlanmasına Dair Yönetmelik Kapsamındaki Parasal Limitlerin Güncellenmesi Hakkında Tebliğ (No: 2021/2)

Taşınmaz Kültür Varlıklarına Yardım Parasal Limitler (No: 2021/2) 23 Ocak 2021 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31373 Kültür ve Turizm Bakanlığından: Amaç v…  

Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinde Değişiklik 23/01/2021 23 Ocak 2021 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31373 Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: MADDE 1 – 3/…   

Mevzuat & Sistem Alomaliye | AbaciPark