Archive for Şubat 11th, 2021

Proje ve Kontrolluk İşlerinde Uygulanacak Fiyat Artış Oranları Hakkında Tebliğ

2021 Proje ve Kontrolluk İşlerinde Uygulanacak Fiyat Artış Oranları 11 Şubat 2021 Tarihli Resmi Gazete Sayı:31392 Fiyat artış oranları MADDE 1 – (1) 2…  

e-Belge Düzenlemelerine İlişkin 509 Sıra No.lu Tebliğde Değişiklik Yapıldı

e-Belge Uygulamalarında Değişiklik Yapıldı ÖZET: e-Belge düzenlemelerine ilişkin 509 sıra No.lu Tebliğde değişiklik yapıldı. 1. Sosyal Güvenlik Kurumu…  

Mevzuat & Sistem Alomaliye | AbaciPark