Archive for Mart, 2021

KDV Kısmı Tevkifat Uygulamasında Özel Durumlar

KDV Kısmı Tevkifat Uygulamasında Özel Durumlar 16 Şubat 2021 Tarihli ve 31397 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebl…   

2020 Kurumlar Vergisi Beyanname Düzenleme Rehberi

2020 Kurumlar Vergisi Beyanname Düzenleme Rehberi ÖNSÖZ Vergilendirme yetkisi, devletin mali egemenliğinin bir göstergesi olarak kişilerin kamu harcam…  

SGK Genel Yazı – Yurt Dışı Sözleşme ve Borçlanma İşlemleri

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sayı : E-40552758-203.05.15-22783858 Tarih: 26.03.2021 Konu : Yurt Dışı Sö…  

Bankacılık Hesaplarından Kaynaklanan Faiz Oranı Riskinin Standart Şok Yöntemiyle Ölçülmesine ve Değerlendirilmesine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Bankacılık Hesaplarından Kaynaklanan Faiz Oranı Riski 27 Mart 2021 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31436 Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan: MADD..  

Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu Uygulama 27 Mart 2021 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31436 Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından: MADDE 1 – 20/8/2003 tarih…  

Özel Hastaneler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Özel Hastaneler Yönetmeliğinde Değişiklik 25/03/2021 25 Mart 2021 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31434 Sağlık Bakanlığından: MADDE 1 – 27/3/2002 tarihli v…  

Otopark Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Otopark Yönetmeliğinde Değişiklik 25/03/2021 25 Mart 2021 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31434 Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: MADDE 1 – 22/2/2018 tari…   

VUK 527 – Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 527)

VUK 527 – Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 527) 24 Mart 2021 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31433 Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi…  

Yapı, Tesis ve Onarım İşleri İhalelerinde Kullanılan Müteahhitlik Karneleri ve İş Bitirme Belgelerinin 2021 Yılına Ait Değerlendirme Katsayıları Hakkında Tebliğ

2021  Müteahhitlik Karneleri Değerlendirme Katsayıları 24 Mart 2021 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31433 Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: Müteahhitlik k…  

Mimarlık ve Mühendislik Hizmet Bedellerinin Hesabında Kullanılacak 2021 Yılı Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri Hakkında Tebliğ

2021 Mimarlık ve Mühendislik Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri 24 Mart 2021 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31433 Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: Yapı yak..  

Ekonomi Reformları Eylem Planı – Reform Takvimi

Ekonomi Reformları Eylem Planı – Reform Takvimi Eylem No Eylem Sorumlu Kurum/ Kuruluş İlgili Kurum/ Kuruluş Kanun/ İdari Karar/ CB Kararı Eylemi…  

SGK Duyuru – E-Devlette Sunulan “İşyeri Kaydı/Borcu Yoktur Belgesi Sorgulama” Hizmeti Hakkında

E-Devlet “İşyeri Kaydı/Borcu Yoktur Belgesi Sorgulama Devlet tarafından sağlanan yardım, teşvik ve desteklerin verilmesinden önce gerek 5510 sayılı So…   

Mevzuat & Sistem Alomaliye | AbaciPark