Archive for Nisan 6th, 2021

Hamiline Yazılı Pay Senetlerinin Merkezi Kayıt Kuruluşuna Bildirilmesi ve Kayıt Altına Alınması Hakkında Tebliğ

Hamiline Yazılı Pay Senetlerinin Merkezi Kayıt Kuruluşuna Bildirilmesi 06 Nisan 2021 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31446 Ticaret Bakanlığından: BİRİNCİ B…   

Mevzuat & Sistem Alomaliye | AbaciPark