Archive for Temmuz 14th, 2021

Beyan Edilmemiş Gelir ve Kazançların Pişmanlıkla Beyanı Broşürü

Beyan Edilmemiş Gelir ve Kazançların Pişmanlıkla Beyanı Broşürü 14 Haziran 2021 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 1 Seri No.lu Bazı Alacakların Yenid…  

2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 21 inci Maddesinde Yer Alan Eğlence Vergisi Nispetleri ile İlgili 9/12/1997 Tarihli ve 97/10349 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararının Eki Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 4273)

Eğlence Vergisi Nispetleri (Karar Sayısı: 4273) 14 Temmuz 2021 Tarihli Resmi Gazete Sayı:  31541 Karar Sayısı: 4273 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kan…  

Kesinleşmiş, Dava Aşamasında veya İnceleme ve Tarhiyat Safhasındaki Borçların Yapılandırılması Broşürü

Kesinleşmiş, Dava Aşamasında veya İnceleme ve Tarhiyat Safhasındaki Borçların Yapılandırılması Broşürü 14 Haziran 2021 tarihli Resmi Gazete’de yayımla…   

523 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Hakkında Duyuru

523 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Hakkında Duyuru 396 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde değişiklik yapılmasıyla ilgili yayıml..  

Harçlar Kanunu Genel Tebliği (Seri No:88) Resmi Gazete’de Yayımlanmak Üzere Cumhurbaşkanlığına gönderildi

Harçlar Kanunu Genel Tebliği (Seri No:88) Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan: HARÇLAR KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 88) Amaç..  

Mevzuat & Sistem Alomaliye | AbaciPark