Archive for Ekim 8th, 2021

Kurum Geçici Vergi Beyannamesinde Değişiklik

Kurum Geçici Vergi Beyannamesinde Değişiklik 529 sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği gereği İnternet Vergi Dairesi üzerinden alınmaya başlanan…  

Mevzuat & Sistem Alomaliye | AbaciPark